Skip Main Navigation

Servicevoorwaarden van Eventbrite

Antwonne

Geactualiseerd door Antwonne D. op 01/12/2017

Categorie: Juridisch beleid

Dit zijn de Servicevoorwaarden van Eventbrite.

OPMERKING: Klik eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/lifestages?focus=JuridischBeleid} voor meer informatie over het juridische beleid van Eventbrite.

1. Wie we zijn.

1.1 Eventbrite. Welkom bij Eventbrite! Wij zijn een ticket- en registratieplatform dat zich toelegt op het samenbrengen van de wereld door live-ervaringen. Via ons platform, onze mobiele apps en diensten kunnen mensen over de hele wereld evenementen maken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren. 1.2 De Diensten. Eventbrite’s websites en domeinen, waaronder www.eventbrite.com, en alle webpagina's, subdomeinen, landniveaudomeinen en subdelen van die websites (tezamen onze “Site”), alle diensten die op of via onze website of op een andere manier door ons worden aangeboden (inclusief onze applicatieprogrammeringsinterfaces), en al onze gratis mobiele applicaties, inclusief maar niet beperkt tot eblink{Eventbrite Organizer=>https://www.eventbrite.nl/l/Organizer-check-in-app}, eblink{Eventbrite-app=>https://www.eventbrite.nl/eventbriteapp} en de Rally-app (tezamen de “Applicaties”) worden aangeboden, onderhouden en verzorgd door Eventbrite. We verwijzen hiernaar als onze “Diensten”. 1.3 Gebruikers. Via de Diensten biedt Eventbrite een eenvoudige en snelle manier voor geregistreerde gebruikers die evenementen organiseren, planners en liefdadigheidsorganisaties (“Organisators”) om evenementregistraties, sprekerprofielen, organisatorprofielen, inzamelpagina's en andere webpagina's te maken die zijn gekoppeld aan hun evenementen, om die pagina's en evenementen te promoten aan bezoekers of websitegebruikers van de Diensten en om tickets en registraties te verkopen (of gratis registraties te verlenen), donaties te innen en merchandise voor die evenementen te verkopen aan gebruikers die iets willen kopen, zich willen registreren of willen doneren via of aan zulke evenementen (inclusief gratis evenementen) (“Bezoekers”). We verwijzen naar Organisators, Bezoekers en websitegebruikers van de Diensten als “Gebruikers” en "je", "jij", "jou" of “jouw”. 1.4 Contractant. Als je een gebruiker in Argentinië bent, worden de Diensten aangeboden door, en sluit je deze Servicevoorwaarden met, Eventbrite Argentina S.A. met hoofdkantoor in República del Líbano Nº 981, Godoy Cruz, Province of Mendoza, Argentinië, en geregistreerd onder CUIT: 30-71038876-4 (“Eventbrite Argentinë”). Als je een gebruiker in Brazilië bent, worden de Diensten aangeboden door, en sluit je deze Servicevoorwaarden met, Eventbrite Brasil Gestao Online De Eventos Ltda., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor in São Paulo, provincie van São Paulo, Alameda Jaú, 48, 13º andar, Jardim Paulista, CEP 01420-000, ingeschreven bij de belastingsbetalersregistratie CNPJ/MF onder nr. 15.913.672/0001-65 en met zijn Statuten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van de provincie São Paulo onder NIRE 35.226.513.555 (“Eventbrite Brazilië”). Als je een gebruiker in een andere jurisdictie bent, worden de Diensten aangeboden door, en sluit je deze Servicevoorwaarden met, Eventbrite, Inc., a Delaware corporation, met zijn hoofdkantoor op 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147 (“Eventbrite VS”). In het kader van deze Servicevoorwaarden wordt er met “Eventbrite,” “ons”, “we/wij” of “onze” verwezen naar Eventbrite VS, Eventbrite Argentinië en Eventbrite Brazilië, zoals toepasselijk.

2. Onze Servicevoorwaarden.

2.1 Servicevoorwaarden. Op de volgende pagina's staan onze Servicevoorwaarden (“Servicevoorwaarden”). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op al onze Diensten, die allemaal aangeboden worden onder het voorbehoud dat jij deze Servicevoorwaarden ongewijzigd accepteert. Naast de onderstaande Secties worden de volgende overeenkomsten, voorwaarden, beleidsvoorwaarden, vereisten en richtlijnen door verwijzing toegevoegd aan en opgenomen in deze Servicevoorwaarden: • onze Gebruiksvoorwaarden vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8479}; • ons Privacybeleid vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478}; • ons Cookiebeleid vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7504}; • onze Handelsovereenkomst, voor organisators die evenementen met betaalde tickets plaatsen, vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8481}; • de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Bezoekers vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8480}; • het beleid voor Trademarks en Auteursrechten vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8482}; • voor gebruikers van onze 'Application Programming Interfaces'; de API-gebruiksvoorwaarden vind je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8483}; • aanvullende voorwaarden en bepalingen die worden weergegeven bij aanvullende Diensten die je mogelijk van tijd tot tijd wilt gebruiken of aanschaffen.

3. Jouw Acceptatie.

3.1 Bindende Overeenkomst. Je gaat akkoord met deze Servicevoorwaarden en je gaat een bindend contract aan met Eventbrite wanneer je je aanmeldt voor een geregistreerde account door op 'Aanmelden', 'Nu registreren', 'Aan de slag' of gelijksoortige knoppen te klikken, of als je een niet-geregistreerde Bezoeker bent, wanneer je een ticket koopt of je registreert voor een evenement (inclusief gratis evenementen) of merchandise of een dienst koopt, of een donatie doet betreffende een evenement, in elk geval door op 'Nu betalen', 'Nu registreren', 'Nu kopen' of gelijksoortige knoppen te klikken, of in overeenstemming met Sectie 3.2 hieronder. Als je geen geregistreerde gebruiker of een niet-geregistreerde Bezoeker bent, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden en ga je een bindend contract aan met Eventbrite door Applicaties te downloaden, of een willekeurig deel van de Diensten te gebruiken, openen of bekijken. Als je niet akkoord gaat met een deel van deze Servicevoorwaarden, gebruik of open de Diensten dan niet. Als je de Diensten namens een entiteit gebruikt, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden namens die entiteit en zijn geassocieerde bedrijven en verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen. In dergelijke gevallen verwijzen “je”, “jij” en “jouw” naar die entiteit. Als je deze bevoegdheid niet hebt, of als je niet akkoord gaat met een deel van deze Servicevoorwaarden, gebruik deze Diensten dan niet. DEZE SERVICEVOORWAARDEN OMVATTEN (A) EEN ARBITRAGEBEPALING VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN; (B) EEN AFWIJZING VAN RECHTEN OM EEN COLLECTIEF PROCES TEGEN EVENTBRITE AAN TE SPANNEN VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN; (C) BEPAALDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIES NAMENS EVENTBRITE; (D) BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN GUNSTE VAN EVENTBRITE; EN (E) EEN VRIJSTELLING VAN JOU VAN ALLE CLAIMS BETREFFENDE SCHADE TEGEN EVENTBRITE VOORTVLOEIENDE UIT GESCHILLEN TUSSEN JOU EN DERDEN IN VERBAND MET JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DOOR DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN GA JE AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. 3.2 Wijzigingen. Behalve voor zover uiteengezet in Sectie 6.10 hieronder, behoudt Eventbrite zich het recht voor, naar eigen goeddunken, voorwaarden of bepalingen van deze Servicevoorwaarden (of de overeenkomsten waaruit deze Servicevoorwaarden bestaan) op elk moment te wijzigen of vervangen (tezamen “Wijzigingen”). Wijzigingen van deze Servicevoorwaarden worden op de website van Eventbrite geplaatst met een gewijzigde datum bij 'Bijgewerkt op' bovenaan deze Servicevoorwaarden. In bepaalde omstandigheden kan Eventbrite aanvullende mededelingen doen van deze Wijzigingen, via e-mail of met mededelingen in de Dienst. Wijzigingen zullen dertig (30) dagen na de datum bij 'Bijgewerkt op' of de datum die in een andere mededeling wordt doorgegeven van kracht worden, met uitzondering van wijzigingen die nieuwe functies van de Diensten betreffen of die jou geen verdere lasten of verplichtingen opleggen, deze zijn onmiddellijk van kracht. Het is jou verantwoordelijkheid deze Servicevoorwaarden periodiek op Wijzigingen te controleren. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat wijzigingen in de Servicevoorwaarden van kracht zijn geworden, betekent dit ook dat je die wijzigingen accepteert. Als je een wijziging in deze Servicevoorwaarden niet wilt accepteren, moet je ophouden met het openen, bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten. Behoudens zoals uiteengezet in deze paragraaf, mogen deze Servicevoorwaarden alleen worden gewijzigd middels een schriftelijke Ticketserviceovereenkomst of schriftelijke Aanvullende Overeenkomst, ondertekend door jou en een bevoegd functionaris van Eventbrite. 3.3 Taal. We kunnen deze Servicevoorwaarden (of een van de overeenkomsten waaruit deze Servicevoorwaarden bestaan) voor jou gemak in andere talen vertalen. De Engelstalige versie van al deze documenten is de versie die bepalend is voor je gebruik van de Diensten, en als er sprake is van een conflict tussen de Engelstalige versie en een vertaalde versie, geldt de Engelstalige versie.

4. Termijn; Beëindiging.

4.1 Termijn. Deze Servicevoorwaarden worden van kracht wanneer jij ze accepteert zoals uiteengezet onder Sectie 3.1 hierboven en blijven van kracht tot deze worden beëindigd. 4.2 Beëindiging door Eventbrite. Behalve tot de mate waarin we anderszins zijn overeengekomen in een schriftelijke Aanvullende Overeenkomst of Ticketserviceovereenkomst tussen jou en een bevoegd functionaris van Eventbrite, mag Eventbrite je recht om de Diensten te gebruiken op elk moment beëindigen als (a) jij deze Servicevoorwaarden schendt; (b) jij de Diensten misbruikt of verkeerd gebruikt; of (c) het verlenen van toegang tot en gebruik van de Diensten in strijd zou zijn met lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen of Eventbrite bloot zou stellen aan wettelijke aansprakelijkheid. We zullen redelijke pogingen ondernemen om je van een eventuele beëindiging op de hoogte te stellen. Je gaat er verder mee akkoord dat Eventbrite niet aansprakelijk zal zijn jegens jou of derden voor beëindiging van je recht om de Diensten te gebruiken of anderszins te openen. 4.3 Beëindiging door jou. Behalve tot de mate waarin je anderszins akkoord bent gegaan in een afzonderlijke, schriftelijke Aanvullende Overeenkomst of Ticketserviceovereenkomst tussen jou en een bevoegd functionaris van Eventbrite, kun je de toegang tot de Diensten en deze Servicevoorwaarden beëindigen door eblink{je account te verwijderen=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3259}. Als er een aparte overeenkomst tussen jou en Eventbrite geldt betreffende je gebruik van de Diensten en die overeenkomst wordt beëindigd of verloopt, zullen deze Servicevoorwaarden (als ongewijzigd door een dergelijke overeenkomst) gelden voor je gebruik van de Diensten tenzij en tot je jouw account verwijderd. 4.4 Onverminderd van kracht blijven van voorwaarden. Alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden die uit aard der zaak bij beëindiging van deze Servicevoorwaarden onverminderd van kracht moeten blijven, zullen onverminderd van kracht blijven (inclusief, zonder beperking, alle beperkingen van aansprakelijkheid, vrijstellingen, vrijwaringsverplichtingen, afwijzingen of garanties, arbitrageovereenkomsten, keuze van wetgeving en rechtsgebied, en bescherming van intellectueel eigendom en licenties).

5. Speciale voorwaarden voor internationaal gebruik.

5.1 Amerikaanse exportwetten Voor de Diensten gelden de uitvoerbepalingen en de wetten voor economische sancties van de Verenigde Staten. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaar en garandeer je dat: (a) je niet gevestigd bent in en geen burger of ingezetene bent van een land waarvoor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Canada een embargo heeft ingesteld voor goederen en/of diensten van hetzelfde type als deze Diensten (“Beperkte landen”), inclusief, zonder beperking, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië; en (b) je niet een persoon of rechtspersoon bent, of het eigendom bent van, of onder de controle valt van, of geassocieerd bent met, een persoon of rechtspersoon (i) die vermeld wordt op de lijst Specially Designated Nationals List, de lijst Foreign Sanctions Evaders of de lijst van de Palestijnse wetgevende raad van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control; (ii) die op de Terrorist Exclusion List van het Amerikaanse Department of State staat; (iii) die op een van de lijsten Denied Persons, Entity of Unverified van het Bureau of Industry and Security staat; (iv) die op de Consolidated List of Targets staat die gepubliceerd wordt door het Britse Ministerie van Financiën; (v) die op de Consolidated List staat van het Australische Department of Foreign Affairs and Trade; (vi) aan wie sancties zijn opgelegd in een ander land; of (vii) die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, biologische of chemische wapens, projectielen of onbemande luchtvaartuigen. 5.2 Gebruikers in Australië. Als je een Gebruiker in Australië bent en een Consument volgens het Australische Consumentenrecht terwijl je de Diensten gebruikt, zijn de volgende Australische consumentenamendementen die eblink{hier=>https://www.eventbrite.com.au/support/articleredirect?anum=8487} beschikbaar zijn, op jou van toepassing. 5.3 Gebruikers in de EU. Als je een Gebruiker in de Europese Unie bent en een individu die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen tijdens het gebruik van de Diensten, zijn de volgende consumentenamendementen van de EU die eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8504} beschikbaar zijn, op jou van toepassing. 5.4 Gebruikers in Argentinië. Als je een Gebruiker in Argentinië bent, zijn de volgende Argentijnse amendementen die eblink{hier=>https://www.eventbrite.com.ar/support/articleredirect?anum=13735} beschikbaar zijn, op jou van toepassing. 5.5 Gebruikers in Brazilië Als je een Gebruiker in Brazilië bent, zijn de volgende Braziliaanse amendementen die eblink{hier=>https://www.eventbrite.com.br/support/articleredirect?anum=13734} beschikbaar zijn, op jou van toepassing.

6. Belangrijke juridische termen die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten (ook wel het Juridische “Stuk”).

6.1 Vrijwaring. Je stemt ermee in Eventbrite en zijn geassocieerde bedrijven en dochterondernemingen, en al zijn en hun functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, licentieverleners, betalingsverwerkingspartners, andere partners en werknemers, te verdedigen, te vrijwaren en te beschermen tegen elke schade (ongeacht of dit directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade is), verlies, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en accountants) als gevolg van claims, eisen, gerechtelijke procedures, (voor een arbiter, gerechtshof, mediator of anderszins), of van onderzoek door derden (elk hiervan een "Claim") als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) jouw schending van deze Servicevoorwaarden, inclusief zonder beperking, de Gebruikersvoorwaarden, Handelsovereenkomst en enig ander deel van deze Servicevoorwaarden; (b) onjuist gebruik van de Diensten; (c) jouw schending van toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen of de rechten van derden; of (d) in het geval van Organisators, jouw evenementen of het feit dat Eventbrite Diensten leverde voor die evenementen, met dien verstande dat in geval van (d), deze vrijwaring niet van toepassing zal zijn als de Claim voortvloeit uit grove nalatigheid of opzet door Eventbrite. Eventbrite stelt je van dergelijke Claims op de hoogte, mits het niet of verlaat verstrekken van deze kennisgeving door Eventbrite je verplichtingen hieronder niet beperkt, behalve tot die mate waarin jij hierdoor wezenlijk wordt benadeeld. 6.2 Afwijzing van garanties. WE LEVEREN ONZE DIENSTEN MET EEN COMMERCIEEL REDELIJKE MATE VAN VAKKUNDIGHEID EN ZORGVULDIGHEID EN WE PROBEREN EVENTBRITE ONLINE, VRIJ VAN FOUTEN EN VEILIG TE HOUDEN. MAAR ER ZIJN BEPAALDE DINGEN DIE WE NIET BELOVEN MET BETREKKING TOT ONZE DIENSTEN EN JE GEBRUIKT DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO. IN DE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" GELEVERD. EVENTBRITE WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. EVENTBRITE GARANDEERT BIJVOORBEELD NIET DAT (A) DE DIENSTEN (OF DE DELEN VAN DE DIENSTEN) AAN JE VEREISTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTENVRIJ ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. JE ERKENT DAT EVENTBRITE GEEN CONTROLE HEEFT OVER EN GEEN GARANTIE BIEDT VOOR DE KWALITEIT, VEILIGHEID OF LEGALITEIT VAN GEADVERTEERDE EVENEMENTEN, DE WAARHEID OF JUISTHEID VAN CONTENT OF AANBIEDINGEN VAN GEBRUIKERS (INCLUSIEF BEZOEKERS, ANDERE NIET-ORGANISATORS EN ORGANISATORS) OF DE MOGELIJKHEID VAN GEBRUIKERS (INCLUSIEF BEZOEKERS EN ORGANISATORS) OM EEN TRANSACTIE UIT TE VOEREN OF DAADWERKELIJK TE VOLTOOIEN, EN EVENTBRITE IS NIET VERBONDEN AAN EN HEEFT GEEN AGENCY- OF ARBEIDSRELATIE MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE DIENSTEN EN EVENTBRITE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT, DE HANDELINGEN OF NALATIGHEID VAN DEZE DERDEN. NIETS IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN IS BEDOELD OM VOORWAARDEN, GARANTIES, RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN DIE JURIDISCH GEZIEN NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT MOGEN WORDEN. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZETTELIJKE HANDELINGEN, NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN. DIENSOVEREENKOMSTIG ZIJN ALLEEN DE AANSPRAKELIJKHEIDS- EN ANDERE BEPERKINGEN DIE LEGAAL ZIJN IN JOUW JURISDICTIE (INDIEN AANWEZIG) OP JOU VAN TOEPASSING EN ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT DE HOOGSTE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE WET. 6.3 Beperking van aansprakelijkheid. TOT DE MATE DIE IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN EVENTBRITE EN ZIJN GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, EN AL ZIJN EN HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, CO-BRANDERS, LICENTIEVERLENERS, BETALINGSVERWERKINGSPARTNERS, ANDERE PARTNERS, WERKNEMERS EN VAN TOEPASSING ZIJNDE KAARTSYSTEMEN IN GEEN ENKEL GEVAL OF VOLGENS GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, OF ENIG ANDER ONDERWERP VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE HANDELSOVEREENKOMST EN ENIG ANDER DEEL VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR: (A) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE- OF GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONTASTBARE VERLIEZEN (ZELFS ALS EVENTBRITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD), (B) DE KOSTEN VAN VERKRIJGING VAN VERVANGENDE DIENSTEN, (C) UW INHOUD (ZOALS GEDEFINIEERD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN), OF DE INHOUD VAN ENIGE ANDERE GEBRUIKER VAN DE DIENSTEN, OF (D) ZAKEN DIE REDELIJKERWIJS BUITEN DE MACHT VAN EVENTBRITE LIGGEN. DAARNAAST, BEHALVE DE VERPLICHTING VAN EVENTBRITE OM EVENEMENTREGISTRATIETOESLAGEN UIT TE BETALEN AAN BEPAALDE ORGANISATORS KRACHTENS DE HANDELSOVEREENKOMST, IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EVENTBRITE, ZIJN BETALINGSVERWERKINGSPARTNERS, LICENTIEVERLENERS, EN VAN TOEPASSING ZIJNDE KAARTSYSTEMEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN ONKOSTEN KRACHTENS ELKE JURIDISCHE THEORIE, IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT, VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN DE DIENSTEN, OF ENIG ANDER ONDERWERP VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE HANDELSOVEREENKOMST EN ENIG ANDER DEEL VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, BEPERKT TOT (I) VOOR ORGANISATORS VAN EVENEMENTEN MET BETAALDE TICKETS OF REGISTRATIES, EN AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDEN VAN DE HANDELSOVEREENKOMST, DE TOESLAGEN (MIN BETALINGSVERWERKINGSTOESLAGEN VAN EVENTBRITE) DIE JE ONS HEBT BETAALD IN DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE AAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE AANLEIDING GAVEN TOT JE CLAIM; EN (II) VOOR ORGANISATORS VAN EVENEMENTEN MET ALLEEN GRATIS TICKETS, BEZOEKERS EN ANDERE GEBRUIKERS, OFWEL (1) HET TOTALE BEDRAG VAN ALLE TICKETS OF REGISTRATIES DIE JE HEBT GEKOCHT OF GEDAAN VIA DE DIENSTEN IN DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE AAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE AANLEIDING GAVEN TOT JE CLAIM; OF (2) ALS JE DERGELIJKE AANKOPEN NIET HEBT GEDAAN, HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (US$100). NIETS IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN IS BEDOELD OM VOORWAARDEN, GARANTIES, RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN DIE JURIDISCH GEZIEN NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT MOGEN WORDEN. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZETTELIJKE HANDELINGEN, NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN. DIENSOVEREENKOMSTIG ZIJN ALLEEN DE AANSPRAKELIJKHEIDS- EN ANDERE BEPERKINGEN DIE LEGAAL ZIJN IN JOUW JURISDICTIE (INDIEN AANWEZIG) OP JOU VAN TOEPASSING EN ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT DE HOOGSTE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE WET. 6.4 Vrijstelling. Eventbrite biedt een marktplaats waar Bezoekers en Organisators transacties kunnen uitvoeren. Eventbrite kan niet functioneren als Eventbrite verantwoordelijk werd gesteld voor de activiteiten en inactiviteiten van verschillende Bezoekers, Organisators en/of derden zowel binnen als buiten de Diensten. Als stimulans voor het feit dat Eventbrite je toegang geeft tot de Diensten evenals toestemming om deze te gebruiken, ga je er daarom hierbij mee akkoord Eventbrite, en zijn geassocieerde bedrijven en dochterondernemingen, en al zijn en hun functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers vrij te stellen van alle schade (directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of anderszins), verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten van elke aard, bekend of onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze in verband staan met geschillen tussen jou en derden (inclusief andere Gebruikers) in verband met de Diensten of evenementen die daarin worden vermeld. Daarnaast wijs je toepasselijke wet- en regelgeving van de hand, waarin wordt uiteengezet: “EEN ALGEMENE VRIJWARING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS WAARVAN DE VERSTREKKENDE PARTIJ NIET WEET OF NIET VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJWARING, EN DIE, INDIEN HIJ DAARVAN OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEWEEST, EEN BELANGRIJK GEVOLG ZOUDEN HEBBEN GEHAD VOOR ZIJN OVEREENKOMST MET DE VERSTREKTE PARTIJ." 6.5 Handelsmerken. De handelsmerken, servicemerken en logo's van Eventbrite (de “Eventbrite-handelsmerken") die in verband met de diensten worden gebruikt en weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Eventbrite. Overige namen van bedrijven, producten en diensten die in verband met de Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken of servicemerken van derden zijn (de "handelsmerken van derden", en samen met de Eventbrite-handelsmerken, de "handelsmerken"). Het aanbieden van de Diensten mag niet worden beschouwd als toekenning, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op gebruik van een handelsmerk dat in verband met de Diensten wordt weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventbrite, specifiek voor dergelijk gebruik. De Handelsmerken mogen niet worden gebruikt om Eventbrite, noch derden, noch de producten of diensten van Eventbrite of van derden in diskrediet te brengen, noch op enigerlei wijze die goodwill in de Handelsmerken kan schaden. Het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een koppeling naar of van een site is verboden, tenzij Eventbrite een dergelijke koppeling specifiek tevoren schriftelijk heeft goedgekeurd. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van handelsmerken van Eventbrite, moet ten goede komen aan Eventbrite. 6.6 Patenten; Auteursrechten Op de Diensten zijn een aantal toegekende patenten en aangevraagde patenten van toepassing. De Inhoud (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) van de Diensten wordt ook beschermd door auteursrechten die eigendom zijn van Eventbrite en/of derden. Als je delen van de Dienst kopieert, schend je deze patent- en auteursrechten. 6.7 Mededelingen. Mededelingen aan jou worden verzonden via e-mail of gewone post op het adres dat bij Eventbrite bekend is. De Diensten kunnen ook mededelingen verstrekken over wijzigingen van deze Servicevoorwaarden of andere zaken via weergegeven mededelingen of koppelingen naar mededelingen, meestal via de Diensten. Als je contact wilt opnemen met Eventbrite of een mededeling wilt doorgeven, kun je dit als volgt doen: Eventbrite, Inc., a Delaware corporation 155 5th Street Floor 7 San Francisco, CA 94103, USA Facsimile: 001-415-477-4085 E-mail: legal@eventbrite.com T.a.v. Legal Department 6.8 Gehele overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden, inclusief de Gebruiksvoorwaarden, Handelsovereenkomst en enig ander deel van deze Servicevoorwaarden, omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en Eventbrite en bepalen je gebruik van de Diensten, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, besprekingen of mededelingen tussen jou en Eventbrite over dit onderwerp, met uitzondering van schriftelijke Ticketserviceovereenkomsten, Leaseovereenkomsten voor apparatuur van Eventbrite of Aanvullende Overeenkomsten tussen jou en een bevoegd functionaris van Eventbrite betreffende een specifiek evenement of specifieke evenementen. 6.9 Keuze van wetgeving. Behalve zoals uiteengezet in Sectie 6.10 hieronder, vallen deze Servicevoorwaarden en de levering van de Diensten aan jou onder de wetgeving van de staat Californië, Verenigde Staten (zonder verwijzing naar het conflicteren van juridische principes). 6.10 BINDENDE ARBITRAGE. ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN: LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG OMDAT DEZE VAN INVLOED IS OP UW RECHTEN. GESCHILLEN OF CLAIMS ONDER DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GESCHIKT DOOR BINDENDE ARBITRAGE OF HET KANTONGERECHT (VOORZOVER DE CLAIM IN AANMERKING KOMT) EN ZULLEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN; KLASSEN-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGES EN CIVIELE PROCEDURES ZIJN NIET TOEGESTAAN ZODRA DEZE SECTIE VAN KRACHT IS. (a) Neem eerst contact met ons op. Heb je vragen over of problemen met de Diensten, neem dan eerst eblink{contact=>https://www.eventbrite.nl/contact-us} met ons op. Ons klantenondersteuningsteam zal proberen je vraag te beantwoorden of probleem te verhelpen. (b) Arbitrageovereenkomst. In het onwaarschijnlijke geval dat ons klantenondersteuningsteam je problemen niet kan oplossen, komen we hierbij met elkaar overeen alle geschillen of claims onder deze Servicevoorwaarden of met betrekking tot de Diensten middels bindende arbitrage of in het kantongerecht (voor zover de claim in aanmerking komt) op te lossen, in plaats van de rechtbanken van gemeen recht, en alleen op individuele basis en niet als onderdeel van een vermeende klassen-, geconsolideerde of representatieve procedure. Bij arbitrage, wat vaak goedkoper, sneller en minder formeel is dan een geding in een gerechtshof, wordt een neutrale bemiddelaar ingezet, in plaats van een rechter of jury. Bemiddelaars kunnen dezelfde schadevergoedingen en herstel toekennen als een gerechtshof. Bindende arbitrage is aan zeer beperkt nazicht onderhevig. Alleen de bemiddelaar aangesteld volgens deze Sectie, en niet volgens federale, staats- of lokale gerechtshoven of instanties, zal de autoriteit hebben een geschil of claim betreffende deze Sectie op te lossen, inclusief, zonder beperking, het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Servicevoorwaarden. Deze arbitragebepaling zal na beëindiging van deze Servicevoorwaarden geldig blijven. Deze Servicevoorwaarden zijn bewijs van handel tussen staten en de interpretatie en handhaving van deze Sectie 6.10 vallen onder de Federal Arbitration Act, niettegenstaande de keuze van wetgeving vermeld in Sectie 6.9 hierboven. (c) Bereik van overeenkomst. Het is de bedoeling dan deze overeenkomst voor arbitrage ruim wordt geïnterpreteerd. Deze omvat, maar is niet beperkt tot: (i) alle claims voortvloeiende uit of betreffende enig aspect van de relatie tussen ons, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling of andere juridische theorieën; (ii) alle claims die ontstonden voor deze of eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, claims betreffende advertenties); en (iii) alle claims die kunnen ontstaan na beëindiging van deze Servicevoorwaarden en/of jouw gebruik van de Diensten. (d) Uitzonderingen. Niettegenstaande deze Overeenkomst tot arbitrage, kan een van beide partijen (i) op individuele basis een vordering instellen bij het kantongerecht (tot de mate de betreffende claim in aanmerking komt), (ii) problemen onder de aandacht brengen van federale, staat- of lokale instanties, inclusief, bijvoorbeeld, de Federal Trade Commission en de California Division of Consumer Services, welke herstel kunnen vragen namens een partij (je kunt schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, of telefonisch op (800) 952-5210) Dat gedeelte van een geschil of klacht dat betrekking heeft op onze participatie in de VS-EU of VS-Swiss Safe Harbor-kaders is daarnaast onderhevig aan de sectie Geschillenbeslechting van ons Privacybeleid voordat het onderhevig is aan deze Sectie. (e) Geen collectieve processen. JIJ EN EVENTBRITE KOMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ ALLEEN OP JOUW OF ZIJN PERSOONLIJKE TITEL EEN VORDERING TEGEN DE ANDER MAG INSTELLEN, EN NIET ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE KLASSEN-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DE BEMIDDELAAR MAG ENKEL DE CLAIMS VAN ÉÉN PERSOON CONSOLIDEREN, MAG GEEN LEIDING GEVEN AAN ENIGE KLASSEN-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURES EN MAG ALLEEN HERSTEL BIEDEN TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE HERSTEL ZOEKT EN ALLEEN ZOVER NOODZAKELIJK IS OM HERSTEL TE BIEDEN DAT GERECHTVAARDIGD WORDT DOOR DE INDIVIDUELE CLAIM VAN DE PARTIJ. (f) Kennisgeving van Geschil. Een partij die arbitrage wenst, moet eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil ("Kennisgeving") opsturen. De Kennisgeving aan Eventbrite moet naar het bovenstaande adres in Sectie 6.7 ("Kennisgevingsadres") worden gestuurd en moet via aangetekende post worden verzonden. De Kennisgeving aan jou moet aan een post-, thuis of betalingsadres zijn gericht dat Eventbrite in zijn bestand heeft en moet via aangetekende post worden verzonden. Als Eventbrite geen fysiek adres niet in zijn bestand heeft, kan deze kennisgeving naar het e-mailadres van je Eventbrite-account worden gestuurd. De kennisgeving moet (i) de aard en reden van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) aangeven welk herstel specifiek wordt gezocht. Als Eventbrite en jij geen overeenstemming kunnen bereiken over de claim binnen zestig (60) kalenderdagen nadat de Kennisgeving is ontvangen, kun jij of kan Eventbrite een arbitrageprocedure starten. (g) Arbitrageprocedures. De arbitrage valt onder de eblink{Commerciële Arbitrageregels=>https://www.adr.org/aaa/faces/rules/searchrules/rulesdetail?doc=ADRSTG_004130&_afrLoop=1586484752896499&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1586484752896499%26doc%3DADRSTG_004130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Diwo6y8gfy_219}, of, als de acties die de aanleiding zijn van het geschil of de claim betrekking hebben op het gebruik van de Diensten door jou persoonlijk of door je huishouden (in plaats van zakelijk gebruik), door de eblink{Arbitrageregels voor Consumenten=>https://www.adr.org/aaa/faces/rules/searchrules/rulesdetail;jsessionid=Qw1DVHhbMq2LpQVnhDkLLXrG2D3H3lG5rc22phXMTy90Rx8b7LzG!-218693490?_afrWindowId=null&_afrLoop=1628678600796460&doc=ADRSTAGE2021424&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=738omq6s8_181#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1628678600796460%26doc%3DADRSTAGE2021424%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D11uwfxohmb_4} (in elk geval de “AAA-regels”) van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door deze Sectie 6.10, en zal dit worden beheerd door de AAA en geschikt door één arbiter. De AAA-regels zijn beschikbaar online op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden. De arbiter beslist in alle kwesties, inclusief, maar niet beperkt tot, kwesties betreffende het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Sectie 6.10. Tenzij anders overeengekomen tussen Eventbrite en jou, zullen arbitragehoorzittingen plaatsvinden op een locatie in de Verenigde Staten die voor beide partijen redelijk bereikbaar is met inachtneming van hun vermogen tot reizen en andere relevante omstandigheden. Als het de partijen niet lukt een locatie overeen te komen, bepaalt AAA de locatie. Als jouw claim voor tienduizend dollar (10.000) of minder is, gaan we ermee akkoord dat jij ervoor mag kiezen de arbitrage uit te voeren op basis van documenten die bij de arbiter zijn ingediend, via een telefonische hoorzitting of in een persoonlijke hoorzitting zoals bepaald door de AAA-regels. Als je claim hoger is dan tienduizend dollar (10.000), wordt het recht tot een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. De arbiter zal, ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, een met redenen omkleed, schriftelijk besluit uitvaardigen waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de toekenning is gebaseerd, voldoende worden uitgelegd. Alle beslissingen door de arbiter zijn definitief en bindend en de uitspraak kan in elk gerechtshof worden aangevoerd dat daarover jurisdictie heeft. (h) Kosten van arbitrage; Juridische kosten. i. Op betaling van deponerings-, administratie- en arbiterkosten en onkosten opgelegd door AAA zijn de AAA-regels van toepassing, behalve als u een arbitrage tegen Eventbrite start en de waarde van de ingestelde vordering tienduizend dollar (10.000) of minder is, dan zal Eventbrite alle deponerings-, administratie- en arbiterkosten en onkosten opgelegd door AAA voorschieten (afhankelijk van terugbetaling zoals hieronder uiteengezet). Als de omstandigheden in de voorgaande zin gelden, maar de waarde van de ingestelde vordering meer dan tienduizend dollar (10.000) is en u kunt een arbiter bewijzen dat de kosten en onkosten buitensporig duurder zouden zijn dan een gerechtelijke procedure, zal Eventbrite het bedrag betalen van de kosten en onkosten die volgens de arbiter gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de arbitrage buitensporig duurder wordt dan een gerechtelijke procedure (afhankelijk van terugbetaling zoals hieronder uiteengezet). Als de arbiter bepaalt dat de claims die je ter arbitrage hebt aangevoerd, onbeduidend zijn volgens de Federal Rule of Civil Procedure 11, ga je ermee akkoord Eventbrite alle kosten en onkosten terug te betalen die Eventbrite heeft betaald en die jij had moeten betalen volgens de AAA-regels. ii. Net als bij elke gerechtelijke procedure zal elke partij aanvankelijk zijn eigen advocaatkosten en -onkosten voor enige arbitrage, voor zich nemen. Als bepaald wordt dat een van beide partijen wezenlijk heeft geprevaleerd in de arbitrage, zal de arbiter op verzoek van deze partij deze winnende partij de redelijke advocaatkosten en -onkosten toekennen die de partij voor arbitrage heeft gemaakt, op voorwaarde dat tot de mate waarin het geschil of de claim betrekking heeft op het gebruik van de Diensten door jou persoonlijk of door je huishouden (in plaats van zakelijk gebruik) Eventbrite niet zal proberen zijn advocaatkosten en -onkosten te verhalen in een arbitrage die door jou is gestart. De arbiter kan uitspraken doen en geschillen oplossen met betrekking tot het terugbetalen van advocaatkosten en -onkosten op verzoek van beide partijen binnen veertien (14) dagen na de uitspraak van de arbiter. (i) Toekomstige wijzigingen. Niettegenstaande enige bepaling in deze Servicevoorwaarden tot het tegenovergestelde, gaan jij en Eventbrite ermee akkoord dat als Eventbrite in de toekomst een wijziging in deze arbitragebepaling doorvoert (anders dan een wijziging van het Kennisgevingsadres), Eventbrite je hiervan op de hoogte zal stellen en dat jij deze wijziging kunt afwijzen door ons binnen dertig (30) kalenderdagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen via het hierboven genoemde Kennisgevingsadres. Door een toekomstige wijziging af te wijzen ga je ermee akkoord dat je een geschil tussen ons zult arbitreren in overeenstemming met de taal van deze bepaling zoals ongewijzigd door de afgewezen wijziging. (j) Speciale Scheidbaarheid. In het geval de bepalingen van Sectie 6.10(e) hierboven als ongeldig of onafdwingbaar worden beschouwd voor een geschil of claim, zal, niettegenstaande Sectie 6.11, Sectie 6.10 in zijn geheel als nietig worden beschouwd voor dit geschil of deze claim, en zal Sectie 6.12 van kracht zijn in plaats van Sectie 6.10. (k) Opt-out. Wij zijn van mening dat deze arbitrageovereenkomst over het algemeen gunstig zal zijn voor onze Gebruikers. Als je echter een bestaande geregistreerde Gebruiker bent en deze arbitrageovereenkomst niet wilt accepteren voor enkele van of al je accounts die geregistreerd zijn vóór 1 oktober 2015, kun je kiezen voor een 'opt-out' door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen op het Kennisgevingsadres waarin (i) je aangeeft dat je niet akkoord gaat met deze arbitrageovereenkomst, waarin (ii) je naam wordt vermeldt evenals alle e-mailadressen die gekoppeld zijn aan de accounts waarvoor de 'opt-out' moet gelden, en die (iii) is ondertekend door de persoon van wie de account is, of als de account van een entiteit is, door een bevoegd ondertekenaar voor deze entiteit (de “Opt-outkennisgeving”). De Opt-outkennisgeving moet binnen 14 november 2015 ontvangen worden om van kracht te zijn; anders is de arbitrageovereenkomst van kracht vanaf 1 oktober 2015. Voor nieuwe geregistreerde gebruikers en bestaande geregistreerde gebruikers die na 1 oktober 2015 nieuwe accounts registreren, is er geen opt-outmogelijkheid en deze bepaling zal van kracht zijn voor deze nieuwe accounts wanneer de account wordt gemaakt. Voor niet-geregistreerde Bezoekers en Gebruikers geldt deze bepaling voor alle toekomstige activiteiten op de Diensten na 1 oktober 2015. Als je kiest voor een opt-out van deze arbitrageovereenkomst zoals hierboven uiteengezet, is Sectie 6.12 van kracht. 6.11 Afwijzing van rechten; Ongeldige bepalingen. In het geval dat Eventbrite niet of vertraagd enig recht of bepaling van deze voorwaarden doet gelden, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepaling. Geen enkele mondelinge afstandneming, aanvulling of wijziging zal van kracht worden onder welke omstandigheid dan ook. Als enige bepaling van deze voorwaarden door een arbiter of bevoegd gerechtshof ongeldig wordt bevonden, stemmen de partijen er niettemin mee in dat de arbiter of het hof een poging moet ondernemen om de bedoelingen van partijen tot uitvoering te brengen, zoals deze in de bepaling worden weerspiegeld, en dat de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 6.12 Juridisch forum. In het geval wordt vastgesteld dat bovenstaande Arbitrageovereenkomst niet op u of specifieke claims of geschillen van toepassing is, als gevolg van uw keuze tot een opt-out van de Arbitrageovereenkomst of om enige andere reden, zullen geschillen of claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage uitsluitend worden opgelost door een federaal gerechtshof in San Francisco te Californië, en tot de mate dat dit federale gerechtshof geen absolute bevoegdheid heeft, een staatsgerechtshof in San Francisco County te Californië. Zowel jij als Eventbrite gaan ermee akkoord je te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie. 6.13 Kopjes. Kopjes van secties in deze Servicevoorwaarden zijn uitsluitend ter informatie en hebben geen juridisch of contractueel effect. 6.14 Schendingen. Meld eventuele schendingen van deze Servicevoorwaarden per eblink{e-mail=>https://www.eventbrite.nl/contact-us}. 6.15 Toewijzing. Wij kunnen, zonder jouw toestemming of goedkeuring, deze Servicevoorwaarden en onze rechten en plichten volgens deze Servicevoorwaarden vrijelijk toewijzen, aan een dochteronderneming of een andere entiteit in verband met een zakelijke transactie of anderszins. 6.16 Relatie. Deze Serviceovereenkomst impliceert of creëert op geen enkele wijze een onafhankelijke relatie van opdrachtnemer, partnerschap, instantie, joint venture, werkgever-werknemer of franchisegever-franchisenemer, behalve zoals expliciet uiteengezet in Sectie 4 van de Gebruiksvoorwaarden en de Handelsovereenkomst.

Relevante artikelen

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.