Skip Main Navigation

Servicevoorwaarden van Eventbrite

Eventbrite LogoUpdated by Antwonne D

Laatst bijgewerkt: 14 april 2021 Welkom bij Eventbrite! We weten dat het als evenementorganisator of -bezoeker belangrijk is dat je evenementen veilig en vlot verlopen. En dat willen we ook voor ons platform. We zijn blij dat je hier bent. Lees deze Servicevoorwaarden (of Voorwaarden, zoals verder beschreven in Sectie 1.4) zorgvuldig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over je wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Door de Diensten van Eventbrite op te roepen of te gebruiken, ga je ermee akkoord te voldoen en gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, zoals deze op jou van toepassing zijn.

TIP: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} voor meer informatie over de juridische voorwaarden van Eventbrite.

OPMERKING: BELANGRIJKE MEDEDELING: SECTIE 9 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES DIE MOGELIJK VAN INVLOED ZIJN OP JE WETTELIJKE RECHTEN. LEES SECTIE 9 DAN OOK ZEER ZORGVULDIG.

<h2 id="01">1-2</h2> <p>1. Acceptatie van deze Voorwaarden<br><br>1.1 Wat het is. De producten, functies en aanbiedingen van Eventbrite zijn beschikbaar (a) online via verschillende Eventbrite-eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot, Eventbrite, Eventbrite Communities, Eventbrite Music, Eventbrite Venue, Lanyrd, Rally, Ticketea, Ticketfly, Ticketscript Limited, nvite, Social Ads en Eventbrite Boost (&quot;Site(s)&quot;); (b) buiten het platform, inclusief maar niet beperkt tot, RFID, toegangsbeheer, sponsoring en marketing of distributiediensten; en (c) via mobiele applicaties, webpagina&#39;s, interfaces voor applicatieprogrammering en subdomeinen (&quot;Applicaties&quot;). (a), (b) en (c) worden gezamenlijk aangeduid als &quot;Eventbrite-eigendommen&quot; of onze &quot;Diensten&quot;. Waar in plaats daarvan andere voorwaarden of overeenkomsten zijn geplaatst, zijn die voorwaarden of overeenkomsten van toepassing voor zover ze in strijd zijn met deze Voorwaarden. Het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot, informatie, gegevens, tekst, redactionele content, ontwerpelementen, look en feel, opmaak, graphics, afbeeldingen, foto&#39;s, video&#39;s, muziek, geluiden en andere content, opgenomen in of geleverd via de Diensten of anderszins beschikbaar gemaakt door Eventbrite in verband met de Diensten, wordt beschouwd als de &quot;Content van de Site&quot; (of &quot;Content&quot;). Al het materiaal (met inbegrip van de voorgaande categorieën) dat je met behulp van de Diensten bijdraagt, verstrekt, plaatst of beschikbaar maakt, is &quot;Jouw content&quot;.<br><br>1.2 Wie is wie.<br><br>Wanneer we in deze Voorwaarden de term &quot;Organisator&quot; gebruiken, bedoelen we de evenementmakers die de Diensten gebruiken om evenementen op onze Diensten op te zetten voor consumenten die onze Diensten gebruiken (a) om informatie over evenementen te vinden of evenementen bij te wonen (&quot;Consumenten&quot;) of (b) om wat voor reden dan ook. Organisatoren, Consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als &quot;Gebruikers&quot;, &quot;je&quot;, &quot;jij&quot;, &quot;jou&quot; of &quot;jouw&quot;.<br><br>Wanneer in deze Voorwaarden &quot;Eventbrite&quot;, &quot;wij&quot;, &quot;ons&quot; of &quot;onze&quot; wordt vermeld, verwijst dit naar Eventbrite, Inc. en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en elk van zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, agenten, partners en werknemers. Gelieerde ondernemingen zijn zonder beperking, Eventbrite Argentina, Eventbrite Brazil en Eventbrite US, zoals hieronder naar deze entiteiten wordt verwezen. De aanbestedende dienst aan de andere kant van deze Voorwaarden is als volgt:</p> <ul><li>Als je een Gebruiker in Argentinië bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Argentina S.A. met hoofdkantoor in República del Líbano Nº 981, Godoy Cruz, provincie Mendoza, Argentinië, en geregistreerd onder CUIT: 30-71038876-4 (&quot;Eventbrite Argentina&quot;).</li><li>Als je een Gebruiker in Brazilië bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Brasil Gestao Online De Eventos Ltda., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor in São Paulo, provincie van São Paulo, Av. Faria Lima, 1306, 7º andar, Pinheiros, CEP 01451001, ingeschreven met de belastingsbetalersregistratie CNPJ/MF onder nr. 15.913.672/0001-65 en met zijn Statuten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van de provincie São Paulo onder NIRE 35.226.513.555 (&quot;Eventbrite Brazil&quot;).</li><li>Als je een Gebruiker in een andere jurisdictie bent, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite, Inc., a Delaware corporation, met zijn hoofdkantoor op 535 Mission Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, Reg. No. 4742147 (&quot;Eventbrite US&quot;).</li><li>Eventbrite-betalingsverwerking. Als je een Consument in Europa bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking (zoals gedefinieerd in de eblink{Handelsovereenkomst=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8481}), sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Operations (IE) Ltd, een Ierse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zijn hoofdkantoor op 70 Sir John Rogerson&#39;s Quay, Dublin 2, Ierland (&quot;Eventbrite Ireland&quot;). Als je een Consument in Australië bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Pty Ltd, een Australische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zijn hoofdkantoor op 80 Market Street, Level 5, South Melbourne VIC 3205, Australië, en geregistreerd onder Australian Business Number 38 167 488 593 (&quot;Eventbrite Australia&quot;). Als je een Consument in Canada bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Canada Inc., een Canadese vennootschap gevestigd op 100 King Street West, 1 First Canadian Place, Suite 1600-100, Toronto, ON, M5X1G5 (&quot;Eventbrite Canada&quot;). Als je een Consument in Singapore bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Signapore Pte. Ltd., gevestigd op 8 Marina Boulevard nr. 05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore, 018981, Singapore (&quot;Eventbrite Singapore&quot;). Als je een Consument in Hong Kong bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Hong Kong Limited, gevestigd op 1401 Hutchison HSE 10 Harcourt Rd, Hong Kong, Hong Kong (&quot;Eventbrite Hong Kong&quot;). Als je een Consument in Mexico bent en een creditcard voor Eventbrite opgeeft om je aankoop te verwerken, uitsluitend ten behoeve van de Eventbrite-betalingsverwerking, sluit je deze overeenkomst met Eventbrite Mexico Payment Processing S. DE R.L. DE C.V., met geregistreerd adres op Presidente Masarik 111, Piso 1 Col. Polanco V Seccion C.P. 11560 Mexico, D.F. (&quot;Eventbrite Mexico&quot;).</li></ul> Ongeacht de entiteit waarmee je deze overeenkomst sluit ten behoeve van Eventbrite-betalingsverwerking, worden alle andere door Eventbrite aangeboden Diensten via je lokale entiteit aangeboden, in geval van Eventbrite Argentina, Eventbrite Brazil of Eventbrite US. Als je van woonplaats verandert, wordt de Eventbrite-onderneming waarmee je een overeenkomst sluit, bepaald door je nieuwe woonplaats zoals hierboven aangegeven vanaf de datum waarop je woonplaats wijzigt.<br><br>1.3 Wat nog. Als je een Organisator bent die evenementen met betaalde tickets aanbiedt, zijn de eblink{Handelsovereenkomst=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8481} en de eblink{Vereisten van het Restitutiebeleid voor Organisators=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8480} ook op jou van toepassing. Als je een Organisator of Consument bent, zijn de eblink{communityrichtlijnen=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=26182} ook op jou van toepassing. (Sommige, maar niet alle, voorwaarden in die overeenkomsten worden in deze Servicevoorwaarden gedupliceerd.) Als je een derde partij bent die onze Diensten niet als Organisator of Consument gebruikt, zijn de eblink{API-gebruiksvoorwaarden=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8483} of het eblink{Handelsmerk- en auteursrechtbeleid=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8482} mogelijk op jou van toepassing. Let op extra voorwaarden en bepalingen die worden weergegeven bij bepaalde Diensten die je mogelijk van tijd tot tijd gebruikt, aangezien deze ook op jou van toepassing zijn. En door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, bevestig je dat je het eblink{Privacybeleid=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} en het eblink{Cookiebeleid=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7504} hebt gelezen, die op alle gebruikers van toepassing zijn. Soms bieden we mogelijk diensten aan die niet in deze Servicevoorwaarden zijn beschreven, of aangepaste diensten. Tenzij we een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst hebben gesloten die deze Servicevoorwaarden uitdrukkelijk vervangt, zijn deze Servicevoorwaarden ook op die diensten van toepassing.<br><br>1.4 Wat &quot;Servicevoorwaarden&quot; betekent. In deze Servicevoorwaarden en de andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen (inclusief in Sectie 1.3 hierboven), worden de &quot;Voorwaarden&quot; van Eventbrite uiteengezet. Deze Voorwaarden zijn een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en Eventbrite die gelden voor jouw toegang tot en gebruik van de Diensten en waarin je rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruiken van de Diensten uiteen worden gezet. Door gebruik te maken van onze Diensten (inclusief het bekijken van een Site), ga je akkoord met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, gebruik of open de Diensten dan niet. Als je de Diensten namens een entiteit gebruikt (bijvoorbeeld namens je werkgever), ga je akkoord met deze Voorwaarden namens die entiteit en haar gelieerde bedrijven en verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen. In dergelijke gevallen verwijzen &quot;je&quot;, &quot;jij&quot; en &quot;jouw&quot; naar die entiteit.<br><br>2. Diensten en rol van Eventbrite<br><br>2.1 Wat we doen. De Diensten van Eventbrite bieden een eenvoudige en snelle manier voor Organisatoren om sprekerprofielen, organisatorprofielen en andere webpagina&#39;s te maken die zijn gekoppeld aan hun evenementen; om die pagina&#39;s en evenementen te promoten bij bezoekers of internetsurfers op de Diensten of elders op het internet; en om tickets en registraties te beheren (online of op locatie), donaties te vragen, merchandise te verkopen of accommodatie te bieden voor die evenementen aan Consumenten of andere Gebruikers. Beschrijvingen van andere en specifiekere diensten zijn meestal te vinden op de site van elk van de Eventbrite-eigendommen.<br><br>2.2 Onze rol. Eventbrite is niet de maker, organisator of eigenaar van de evenementen die in de Diensten worden aangeboden. Eventbrite biedt Diensten waarmee Organisators ticketverkoop en registraties kunnen beheren en hun evenementen kunnen promoten. De Organisator is er volledig verantwoordelijk voor dat alle pagina&#39;s met evenementen op de Diensten (en het evenement zelf) aan alle lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen voldoen, en dat de beschreven goederen en diensten op elke geplaatste evenementpagina nauwkeurig en naar tevredenheid worden geleverd. De Organisator van een betaald evenement selecteert de betalingsverwerkingmethode voor het evenement zoals volledig is beschreven in de Handelsovereenkomst. Consumenten moeten de betalingsverwerkingmethode gebruiken die de Organisator selecteert. Als de Organisator een betalingsverwerkingmethode selecteert die een derde partij gebruikt om de betaling te verwerken, wordt de transactie niet door Eventbrite of een van zijn betalingsverwerkingspartners verwerkt, maar verzenden we de betalingsgegevens van de Consument naar de toegewezen betalingsdienst van de Organisator. Wanneer een Organisator de Eventbrite-betalingsverwerking kiest (zoals gedefinieerd in de Handelsovereenkomst, fungeert Eventbrite ook als de beperkte agent van de Organisator uitsluitend voor gebruik van de betalingsdiensten van derden om betalingen te verzamelen die Consumenten bij de Diensten hebben gedaan, en deze betalingen door te geven aan de Organisator. <h2 id="02">3-4</h2> <p>3. Privacy en consumentgegevens<br><br>3.1 We weten dat je belang hecht aan je persoonlijke gegevens, en dat doet Eventbrite ook. Gegevens die door Gebruikers aan Eventbrite worden verstrekt of via Eventbrite-eigendommen door Eventbrite worden verzameld, vallen onder ons eblink{Privacybeleid=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478}.<br><br>3.2 Iedere Organisator verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord (a) te allen tijde aan alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen te voldoen betreffende de gegevens die je verzamelt van (of ontvangt over) consumenten, en (b) te allen tijde aan alle toepasselijke beleidsvoorwaarden op de Diensten te voldoen betreffende gegevens die je verzamelt van (of ontvangt over) consumenten.<br><br>4. Termijn; Beëindiging<br><br>4.1 Deze Voorwaarden zijn op jou van toepassing zodra je de Diensten op welke manier dan ook gebruikt en blijven van kracht tot ze worden beëindigd. Er kan een moment komen waarop jij of Eventbrite beslist dat de overeenkomst moet worden beëindigd, zoals beschreven in Sectie 4.2 of 4.3 hieronder. Wanneer dat gebeurt, zijn deze Voorwaarden doorgaans niet langer van toepassing. Zoals beschreven in Sectie 4.4, blijven sommige bepalingen echter altijd van toepassing op jou en Eventbrite.<br><br>4.2 Eventbrite mag jouw recht om de Diensten te gebruiken op elk moment beëindigen als (a) jij deze Voorwaarden schendt; (b) jij de Diensten misbruikt of verkeerd gebruikt, of de Diensten gebruikt op een manier waarop Eventbrite dit niet heeft bedoeld of waarvoor Eventbrite geen toestemming heeft gegeven; of (c) het verlenen van toegang tot en gebruik van de Diensten in strijd zou zijn met toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen of Eventbrite bloot zou stellen aan wettelijke aansprakelijkheid. Eventbrite kan er op elk gewenst moment voor kiezen de Diensten of een bepaald deel van de Diensten niet langer aan te bieden, of om een aspect van de Diensten aan te passen of te vervangen. We zullen redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen van onze beëindiging van je toegang tot de Diensten, indien jij, naar eigen goeddunken van Eventbrite, hier wezenlijk nadeel van zou ondervinden. Je gaat ermee akkoord dat Eventbrite niet aansprakelijk zal zijn jegens jou of derden voor beëindiging van je recht om de Diensten te gebruiken of anderszins te openen.<br><br>4.3 Behalve tot de mate waarmee je anderszins akkoord bent gegaan in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst tussen jou en Eventbrite, kun je de toegang tot de Diensten en de algemene acceptatie van de Voorwaarden beëindigen door eblink{je account te verwijderen=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3259}. Als je een Consument bent die de Diensten zonder geregistreerd account gebruikt, is de enige manier om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden niet langer gelden, geen gebruik meer te maken van de Diensten. Zolang je de Diensten blijft gebruiken, zelfs zonder account, blijven deze Voorwaarden van kracht. Als er een aparte overeenkomst tussen jou en Eventbrite geldt betreffende je gebruik van de Diensten en die overeenkomst wordt beëindigd of verloopt, zullen deze Voorwaarden (ongewijzigd door een dergelijke overeenkomst) gelden voor je gebruik van de Diensten tot deze wordt beëindigd of verloopt.<br><br>4.4 Alle bepalingen van deze Voorwaarden die uit aard der zaak bij beëindiging van deze Voorwaarden onverminderd van kracht moeten blijven, zullen onverminderd van kracht blijven (inclusief, zonder beperking, alle beperkingen van aansprakelijkheid, vrijstellingen, vrijwaringsverplichtingen, afwijzingen van garanties, arbitrageovereenkomsten, keuze van wetgeving en rechtsgebied, en bescherming van intellectueel eigendom en licenties).</p> <h2 id="03">5-6</h2> <p>5. Exportbeperkingen en beperkte landen Als internationaal bedrijf gevestigd in de VS met activiteiten in andere landen, moet Eventbrite bepaalde exportbeperkingen en economische sanctiewetten naleven. Alle Gebruikers, ongeacht de locatie van jouw of het evenement, moeten zich vertrouwd maken met deze beperkingen. Als je deze Voorwaarden accepteert, verklaar en garandeer je dat: (a) je niet gevestigd bent in en geen burger of ingezetene bent van een land waarvoor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Canada een embargo heeft ingesteld voor goederen en/of diensten van hetzelfde type als de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of de Krim-regio van Oekraïne; (b) je geen persoon of entiteit bent, of onder de controle valt van, of geassocieerd bent met, een persoon of entiteit (i) die wordt vermeld op de lijst Specially Designated Nationals List, Foreign Sanctions Evaders List of de lijst van de Palestijnse wetgevende raad van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control; op de lijst Terrorist Exclusion List van het Amerikaanse Department of State; op de lijst Denied Persons van het Bureau of Industry and Security of de lijst Entity of Unverified List; op de lijst Consolidated List of Targets die gepubliceerd wordt door het Britse Ministerie van Financiën; op de Consolidated List van het Australische Department of Foreign Affairs; (ii) aan wie sancties zijn opgelegd in een ander land; of (iii) die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, biologische of chemische wapens, projectielen of onbemande luchtvaartuigen.<br><br>6. Vrijwaring en schadeloosstelling Hier ga je ermee akkoord de kosten van Eventbrite te dekken als Eventbrite door de manier waarop je de Diensten gebruikt, aan een juridische kwestie wordt onderworpen of met andere claims of kosten te maken krijgt, of zoals anderszins hierin uiteengezet, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.<br><br>6.1 Vrijwaring. Je gaat er hierbij mee akkoord Eventbrite vrij te stellen van alle schade (directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of anderszins), verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten van elke aard, bekend of onbekend, die voortvloeien uit een geschil tussen jou en een derde partij (inclusief andere Gebruikers) in verband met de Diensten of evenementen die daarin worden vermeld. Daarnaast wijs je toepasselijke wet- en regelgeving af die in wezen zegt: &quot;EEN ALGEMENE VRIJWARING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS WAARVAN DE VERSTREKKENDE PARTIJ NIET WEET OF NIET VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJWARING, EN DIE, INDIEN HIJ DAARVAN OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEWEEST, WEZENLIJKE GEVOLGEN ZOUDEN HEBBEN GEHAD VOOR ZIJN OVEREENKOMST MET DE VRIJGESTELDE PARTIJ.&quot;<br><br>6.2 Schadeloosstelling. Je stemt ermee in Eventbrite en al zijn en hun functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, licentieverleners, betalingsverwerkingspartners, andere partners en werknemers, te verdedigen, te vrijwaren en te beschermen tegen elke schade (ongeacht of dit directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade is), verlies, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en accountants) als gevolg van claims, eisen, gerechtelijke procedures, (voor een arbiter, gerechtshof, mediator of anderszins), of van onderzoek door derden (elk hiervan een &quot;Claim&quot;) met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) jouw schending van deze Voorwaarden, inclusief bepalingen of overeenkomsten of beleidsvoorwaarden die in deze Voorwaarden zijn opgenomen; (b) gebruik van de Diensten in strijd met deze Voorwaarden of andere beleidsvoorwaarden die we publiceren of beschikbaar maken; (c) jouw schending van toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen of de rechten van derden; (d) inning en kwijtschelding van belastingen door Eventbrite; en (e) als je een Organisator bent, jouw evenementen (ook waar Eventbrite Diensten leverde voor die Evenementen), met dien verstande dat in geval van (e) deze schadeloosstelling niet van toepassing zal zijn als de Claim voortvloeit uit grove nalatigheid of opzet door Eventbrite. Eventbrite stelt je van dergelijke Claims op de hoogte, mits het niet of verlaat verstrekken van deze kennisgeving door Eventbrite je verplichtingen hieronder niet beperkt, behalve tot die mate waarin jij hierdoor wezenlijk wordt benadeeld. In bepaalde omstandigheden kan Eventbrite er ook voor kiezen om de Claim zelf te verwerken, in welk geval jij ermee instemt om op welke manier dan ook met Eventbrite samen te werken.</p> <h2 id="04">7-8</h2> <p>7. Afwijzing van garanties en Aanvaarding van risico&#39;s door jou<br><br>We streven ernaar om onze Diensten te leveren precies zoals jij ze nodig hebt, maar er zijn een aantal dingen die we niet kunnen garanderen.<br><br>Tot de mate die wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving, worden de Diensten &quot;zoals ze zijn&quot; en &quot;zoals ze beschikbaar zijn&quot; geleverd. Eventbrite wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties van elke aard, expliciet of impliciet af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, eigendom, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Eventbrite garandeert bijvoorbeeld niet dat (a) de Diensten (of een deel van de Diensten) aan je vereisten of verwachtingen zullen voldoen; (b) de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutenvrij zullen zijn, (c) de resultaten uit het gebruik van de Diensten accuraat of betrouwbaar zullen zijn.<br><br>Je erkent dat Eventbrite geen controle heeft over en geen garantie biedt voor de kwaliteit, veiligheid, juistheid of legaliteit van evenementen of Content die aan een evenement is gekoppeld, de waarheid of juistheid van informatie verstrekt door Gebruikers (inclusief de persoonlijke gegevens van de Consument die met de Organisator zijn gedeeld voor een evenement) of de mogelijkheid van Gebruikers om een transactie uit te voeren of daadwerkelijk te voltooien. Eventbrite is niet verantwoordelijk voor, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit, het handelen of nalaten van een derde partij die namens Eventbrite de Diensten levert, of een Organisator die ervoor kiest om te helpen bij een evenement, of met wie je een overeenkomst sluit bij het gebruik van de Diensten.<br><br>Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat sommige evenementen inherent risico met zich meebrengen, en door deel te nemen aan deze evenementen, kies je ervoor om deze risico&#39;s vrijwillig op je te nemen. Sommige evenementen brengen bijvoorbeeld het risico op ziekte, lichamelijk letsel, invaliditeit of overlijden met zich mee, en je neemt dit risico vrijwillig en bewust door aan deze evenementen deel te nemen.<br><br>De voorgaande disclaimers zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet. Mogelijk heb je andere wettelijke rechten. De duur van wettelijk verplichte garanties, indien van toepassing, zal echter worden beperkt tot de hoogste mate die is toegestaan door de wet.<br><br>8. Beperking van Aansprakelijkheid<br><br>8.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of zoals anderszins hierin uiteengezet, zullen Eventbrite en personen of entiteiten geassocieerd met het aanbieden van de Eventbrite-diensten (bijv. een gelieerde onderneming, leverancier, strategische partner of werknemer, tezamen &quot;Geassocieerde Partijen&quot;), niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor: (a) enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, schadevergoedingen, inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoedingen wegens winstderving, verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere ontastbare verliezen, of de kosten van vervangende diensten (zelfs als Eventbrite van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld); of (b) jouw Content. Naast de verplichting van Eventbrite om in bepaalde omstandigheden Evenementregistratietoeslagen te betalen aan bepaalde organisatoren volgens de Handelsovereenkomst, en alleen in overeenstemming met de daarin vermelde voorwaarden, is de maximale totale aansprakelijkheid van Eventbrite of Geassocieerde Partijen beperkt tot het volgende:</p> <p>(i) voor Organisatoren van evenementen met betaalde tickets, en afhankelijk van de Handelsovereenkomst, de toeslagen (min de Eventbrite-kosten voor betalingsverwerking) die je ons hebt betaald in de periode van drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot je claim; en<br>(iI) voor Organisators van evenementen met enkel gratis tickets, Consumenten of andere Gebruikers, (1) het totale bedrag van alle tickets of registraties die je hebt gekocht of gemaakt via de Diensten in de periode van drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot je claim; of (2) als je geen dergelijke aankopen hebt gedaan, honderd Amerikaanse dollars (US $ 100).</p> <p>8.2 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om voorwaarden, garanties, rechten of aansprakelijkheden uit te sluiten of te beperken die niet wettelijk mogen worden uitgesloten of beperkt. In sommige jurisdicties is het niet toegestaan bepaalde garanties of voorwaarden uit te sluiten, of aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen, nalatigheid, contractbreuk of schending van geïmpliceerde voorwaarden, of voor incidentele of gevolgschade te beperken of uit te sluiten. Diensovereenkomstig zijn alleen de aansprakelijkheids- en andere beperkingen die legaal zijn in jouw jurisdictie (indien aanwezig) op jou van toepassing en onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogste mate die door de wet is toegestaan.</p> <h2 id="05">9-10</h2> <p>9. BELANGRIJK: BINDENDE BEPALINGEN VOOR ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES.<br><br>LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG OMDAT DEZE VAN INVLOED IS OP JOUW RECHTEN. GESCHILLEN OF CLAIMS ONDER DEZE VOORWAARDEN OF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GESCHIKT DOOR BINDENDE ARBITRAGE OF HET KANTONGERECHT (VOORZOVER DE CLAIM IN AANMERKING KOMT) EN ZULLEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN; JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT KLASSEN-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGES EN CIVIELE PROCEDURES NIET ZIJN TOEGESTAAN EN DAT ALLE RECHTEN OM ZULKE ACTIES TE STARTEN, DOOR ELKE PARTIJ WORDEN KWIJTGESCHOLDEN.<br><br>De partijen begrijpen dat zij zonder deze verplichte bepaling, het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen met juryrechtspraak. Ze begrijpen ook dat de arbitragekosten in sommige gevallen de kosten van een rechtszaak kunnen overstijgen en dat het recht op kennisname beperkter is in arbitrage dan in de rechtbank.<br><br>(a) Neem eerst contact met ons op.<br>Heb je vragen over of problemen met de Diensten, neem dan eerst eblink{contact met ons op=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/contact-us}. Ons klantenondersteuningsteam zal proberen je vraag te beantwoorden of het probleem te verhelpen.<br><br>(b) Arbitrageovereenkomst.<br>In het onwaarschijnlijke geval dat ons klantenondersteuningsteam je problemen niet kan oplossen, komen de partijen (jij en wij) hierbij met elkaar overeen alle geschillen of claims onder deze Voorwaarden of met betrekking tot de Diensten of onze relatie middels bindende arbitrage of in het kantongerecht (voor zover de claim in aanmerking komt) op te lossen, in plaats van de rechtbanken van gemeen recht, en alleen op individuele basis. In geen geval mag de ene partij een geschil met de andere partij proberen op te lossen in een aangegeven collectief, geconsolideerd of representatief proces. Bindende arbitrage is aan zeer beperkte nazicht onderhevig. Alleen de bemiddelaar aangesteld volgens deze Sectie, en niet volgens federale, staats- of lokale gerechtshoven, zal de autoriteit hebben een geschil of claim betreffende deze Sectie op te lossen, inclusief, zonder beperking, het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Voorwaarden. Deze arbitragebepaling zal na beëindiging van deze Voorwaarden geldig blijven. Deze Voorwaarden zijn bewijs van handel tussen staten en de interpretatie en handhaving van deze Sectie 9 vallen onder de Federal Arbitration Act, niettegenstaande de keuze van wetgeving vermeld in Sectie 9(h) hieronder.<br><br>(c) Reikwijdte van overeenkomst.<br>Het is de bedoeling dat deze overeenkomst voor arbitrage ruim wordt geïnterpreteerd voor juridische geschillen tussen jou en ons. Deze omvat, maar is niet beperkt tot: (i) alle claims voortvloeiende uit of betreffende enig aspect van de relatie tussen ons, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling of andere juridische theorieën; (ii) alle claims die ontstonden voor deze of eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, claims betreffende advertenties); en (iii) alle claims die kunnen ontstaan na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw gebruik van de Diensten.<br><br>(d) Uitzonderingen.<br>Niettegenstaande deze Overeenkomst om te arbitreren, kan elke partij (i) individueel een proces aanspannen via het kantonrecht (voor zover de toepasselijke claim in aanmerking komt); of (ii) handhavingsacties, geldigheidsbepalingen of claims die voortvloeien uit of verband houden met diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau van de staatsrechtbank of federale rechtbank voorbrengen ter bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten (&quot;Intellectuele eigendomsrechten&quot; omvat patenten, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). Dat gedeelte van een geschil of klacht dat betrekking heeft op onze participatie in de VS-EU of VS-Swiss Privacy Shield-kaders is daarnaast onderhevig aan de sectie Geschillenbeslechting van ons Privacybeleid voordat het onderhevig is aan deze Sectie.<br><br>(e) Geen collectieve processen.<br>JIJ EN EVENTBRITE KOMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ ALLEEN OP JOUW OF ZIJN PERSOONLIJKE TITEL EEN VORDERING TEGEN DE ANDER MAG INSTELLEN, EN NIET ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DE BEMIDDELAAR MAG ENKEL DE CLAIMS VAN ÉÉN PERSOON CONSOLIDEREN, MAG GEEN LEIDING GEVEN AAN ENIGE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURES EN MAG ALLEEN HERSTEL BIEDEN TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE HERSTEL ZOEKT EN ALLEEN ZOVER NOODZAKELIJK IS OM HERSTEL TE BIEDEN DAT GERECHTVAARDIGD WORDT DOOR DE INDIVIDUELE CLAIM VAN DE PARTIJ.<br><br>(f) Kennisgeving van geschil.<br>Een partij die arbitrage wenst, moet eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil (&quot;Kennisgeving&quot;) naar de andere partij sturen. De Kennisgeving aan Eventbrite moet naar het bovenstaande adres (&quot;Kennisgevingsadres&quot;) worden gestuurd en moet via aangetekende post worden verzonden. Eventbrite, Inc., Attn: Legal Department, 535 Mission Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA. De Kennisgeving aan jou zal aan een post-, thuis of betalingsadres zijn gericht dat Eventbrite in zijn bestand heeft en moet via aangetekende post worden verzonden. Als Eventbrite geen fysiek adres niet in zijn bestand heeft, kan deze kennisgeving naar het e-mailadres van je Eventbrite-account worden gestuurd. De kennisgeving moet (i) de aard en reden van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) aangeven welk herstel specifiek wordt gezocht. Als Eventbrite en jij geen overeenstemming kunnen bereiken over de claim binnen zestig (60) kalenderdagen nadat de Kennisgeving is ontvangen, kun jij of kan Eventbrite een arbitrageprocedure starten.<br><br>(g) Arbitrageprocedures.<br>De arbitrage is onderhevig aan de eblink{Commerciële Arbitrageregels=&gt;https://www.adr.org/Rules}, of, als de acties die de aanleiding zijn van het geschil of de claim betrekking hebben op het gebruik van de Diensten door jou persoonlijk of door je huishouden (in plaats van zakelijk gebruik), aan de eblink{Arbitrageregels voor Consumenten=&gt;https://www.adr.org/Rules} (in elk geval de &quot;AAA-regels&quot;) van de American Arbitration Association (&quot;AAA&quot;), zoals gewijzigd door deze Sectie 9, en zal dit worden beheerd door de AAA en geschikt door één bemiddelaar. (De AAA-regels zijn ook beschikbaar door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.) De bemiddelaar beslist in alle geschillen tussen de partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, kwesties betreffende het bereik, de afdwingbaarheid en vatbaarheid voor arbitrage van deze Sectie 9.</p> <p>(h) Locatie van arbitrageprocedures.<br>Als je een Consument bent, zullen eventuele arbitragehoorzittingen (naar jouw keuze) plaatsvinden in jouw rechtsdistrict of telefonisch, behalve als je een Consument bent die niet in de Verenigde Staten woont. De hoorzitting vindt dan plaats in San Francisco, Californië, of per telefoon of videoconferentie, naar jouw keuze en zoals toegestaan volgens de AAA-regels. Als je een bedrijf bent (d.w.z. jouw gebruik van de Diensten was voor commerciële doeleinden), tenzij anders overeengekomen tussen Eventbrite en jou, zullen arbitragehoorzittingen plaatsvinden op een locatie in de Verenigde Staten die voor beide partijen redelijk bereikbaar is met inachtneming van hun vermogen tot reizen en andere relevante omstandigheden. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, bepaalt AAA de locatie. Als jouw claim voor tienduizend dollar (10.000) of minder is, gaan we ermee akkoord dat jij ervoor mag kiezen de arbitrage uit te voeren op basis van documenten die bij de bemiddelaar zijn ingediend, via een telefonische hoorzitting of in een persoonlijke hoorzitting zoals bepaald door de AAA-regels. Als je claim hoger is dan tienduizend dollar (10.000), wordt het recht tot een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. De bemiddelaar zal, ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, een met redenen omkleed, schriftelijk besluit uitvaardigen waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, voldoende worden uitgelegd. Alle beslissingen door de bemiddelaar zijn definitief en bindend en de uitspraak kan in elk gerechtshof worden aangevoerd dat daarover jurisdictie heeft.<br><br>(i) Arbitragekosten; Juridische kosten.<br>i. Betaling van kosten en onkosten. Op betaling van deponerings-, administratie- en arbiterkosten en onkosten opgelegd door AAA zijn de AAA-regels van toepassing, behalve als je een arbitrage tegen Eventbrite start en de waarde van de ingestelde vordering tienduizend dollar (10.000) of minder is, dan zal Eventbrite alle deponerings-, administratie- en arbiterkosten en onkosten opgelegd door AAA voorschieten (afhankelijk van terugbetaling zoals hieronder uiteengezet). Als de omstandigheden in de voorgaande zin gelden en jouw claim voorvloeit uit jouw gebruik van de Diensten als een Consument, maar de waarde van de ingestelde vordering meer dan tienduizend dollar ($ 10.000) bedraagt en je een bemiddelaar kunt bewijzen dat de kosten en onkosten duurder zouden zijn dan een gerechtelijke procedure, zal Eventbrite het bedrag betalen van de kosten en onkosten. Als de bemiddelaar bepaalt dat de claims die je ter arbitrage hebt aangevoerd, onbeduidend zijn volgens de Federal Rule of Civil Procedure 11, ga je ermee akkoord Eventbrite alle kosten en onkosten terug te betalen die Eventbrite heeft betaald en die jij had moeten betalen volgens de AAA-regels.<br><br>ii. Betaling van juridische kosten. Net als bij elke gerechtelijke procedure zal elke partij aanvankelijk zijn eigen advocaatkosten en -onkosten voor enige arbitrage, voor zich nemen. Als bepaald wordt dat een van beide partijen wezenlijk heeft geprevaleerd in de arbitrage, zal de bemiddelaar op verzoek van deze partij deze winnende partij de redelijke advocaatkosten en -onkosten toekennen die de partij voor arbitrage heeft gemaakt, op voorwaarde dat tot de mate waarin het geschil of de claim betrekking heeft op het gebruik van de Diensten door jou persoonlijk of door je huishouden (in plaats van zakelijk gebruik) Eventbrite niet zal proberen zijn advocaatkosten en -onkosten te verhalen in een arbitrage die door jou is gestart. De bemiddelaar kan uitspraken doen en geschillen oplossen met betrekking tot het terugbetalen van advocaatkosten en -onkosten op verzoek van beide partijen binnen veertien (14) dagen na de uitspraak van de bemiddelaar.<br><br>(i) Toekomstige wijzigingen.<br>Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden tot het tegenovergestelde, gaan jij en Eventbrite ermee akkoord dat als Eventbrite in de toekomst een wijziging in deze arbitragebepaling doorvoert (anders dan een wijziging van het Kennisgevingsadres), Eventbrite je hiervan op de hoogte zal stellen en dat jij deze wijziging kunt afwijzen door ons binnen dertig (30) kalenderdagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen via het hierboven genoemde Kennisgevingsadres. Door afwijzing van toekomstige wijzigingen ga je ermee akkoord dat je elk geschil tussen ons via arbitrage wilt oplossen conform de taal van deze bepaling zoals ongewijzigd door een dergelijke afgewezen wijziging.<br><br>(j) Speciale splitsbaarheid.<br>In het geval dat bepalingen van deze Sectie 9 ongeldig of niet afdwingbaar blijken te zijn voor enig geschil of enige claim, zal de volledige Sectie 9 van dit artikel nietig zijn met betrekking tot een dergelijk geschil of dergelijke claim en zal Sectie 23 van toepassing in plaats van deze Sectie 9.<br><br>(l) Opt-out.<br>Je hebt het recht om je af te melden (opt-out) en niet gebonden te zijn door de bepalingen voor arbitrage of kwijtschelding inzake groepsacties die hierboven uiteengezet zijn, door schriftelijke kennisgeving van je beslissing om je af te melden (vanaf het e-mailadres dat aan jou als Gebruikers is gekoppeld) te sturen aan ebmail{legal@eventbrite.com=&gt;mailto:legal@eventbrite.com?subject=ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT&amp;body=Add your request here.} met als onderwerpregel &quot;ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT&quot;. De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na je eerste gebruik van de Diensten of je instemming met deze Voorwaarden (afhankelijk van wat later is) worden verzonden; anders ben je verplicht om geschillen te beslechten in overeenkomst met de voorwaarden van die paragrafen. Houd er rekening mee dat als je je afmeldt voor deze arbitragebepalingen, Eventbrite er ook niet door gebonden zal zijn.<br><br>10. Licentie voor de Eventbrite-diensten<br><br>10.1 Licentie voor Diensten. We verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar (behalve voor subgebruikers geregistreerd via de Diensten), herroepelijk recht om onze Diensten te gebruiken uitsluitend om (a) door de Diensten te bladeren en een evenement dat op de Diensten wordt weergegeven te zoeken of te bekijken, hier tickets voor te kopen of je hiervoor te registreren; en/of (b) evenementenregistratie, organisatorprofiel en andere webpagina&#39;s te maken om een evenement te promoten, marketen, beheren en bij te houden, en hier verkoopopbrengsten voor te verzamelen. Je gebruik van de Diensten moet voldoen aan deze Voorwaarden en in overeenstemming zijn met alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen. Door gebruik te maken van een zoekfunctie of tools om adressen automatisch in te vullen, ben je bovendien gebonden aan de eblink{Google Maps/Google Earth Aanvullende Servicevoorwaarden=&gt;https://maps.google.com/help/terms_maps.html} (waaronder het eblink{Google-privacybeleid=&gt;https://www.google.com/intl/ALL/policies/privacy/index.html}).<br><br>10.2 Beperkingen op Je Licentie. Zonder beperkingen op andere beperkingen en verboden die we opleggen (in deze Voorwaarden of elders), ga je ermee akkoord dat je niet direct of indirect (a) enig deel van de Diensten zult kopiëren, wijzigen, reproduceren, vertalen, lokaliseren of porten, of hier anderszins afgeleide werken van zult maken; (b) de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Diensten geheel of gedeeltelijk zult reverse-engineeren, demonteren of decompileren, of anderszins zult proberen deze te ontdekken; (c) de Diensten zult verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor andere commerciële doeleinden die niet voorzien zijn of anderszins op enige niet-geautoriseerde wijze zult gebruiken; (d) eigendomskennisgevingen op de Diensten zult verwijderen of wijzigen; of (e) deel zult nemen aan enige activiteit die de Diensten belemmert of verstoort.<br><br>10.3 Onze Intellectuele Eigendom en Auteursrechten. Je gaat ermee akkoord dat alle Content van de Site beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of ander intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten en -wetten. Eventbrite kan eigenaar zijn van de Content van de Site, of gedeelten van de Content van de Site kunnen door Eventbrite beschikbaar worden gesteld door overeenkomsten met derden. Content van de Site die is opgenomen in of beschikbaar gesteld wordt via de Diensten, is het exclusieve eigendom van Eventbrite en wordt beschermd door auteursrechten. Je zult de Content van de Site alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Voorwaarden en door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn verleend, zijn voorbehouden.<br><br>10.4 Handelsmerken. De handelsmerken, servicemerken en logo&#39;s van Eventbrite (de &quot;Eventbrite-handelsmerken&quot;) die in verband met de Diensten worden gebruikt en weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Eventbrite. Overige namen van bedrijven, producten en diensten die in verband met de Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken of servicemerken van derden zijn (de &quot;Handelsmerken van derden&quot;, en samen met de Eventbrite-handelsmerken, de &quot;Handelsmerken&quot;). Het aanbieden van de Diensten mag niet worden beschouwd als toekenning, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op gebruik van een Handelsmerk dat in verband met de Diensten wordt weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventbrite, specifiek voor dergelijk gebruik. De Handelsmerken mogen niet worden gebruikt om Eventbrite, noch derden, noch de producten of diensten van Eventbrite of van derden in diskrediet te brengen, noch op enigerlei wijze die goodwill in de Handelsmerken kan schaden. Het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een koppeling naar of van een site is verboden, tenzij Eventbrite een dergelijke koppeling specifiek tevoren schriftelijk heeft goedgekeurd. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van Handelsmerken van Eventbrite, moet ten goede komen aan Eventbrite. Op de Diensten zijn een aantal toegekende patenten en aangevraagde patenten van toepassing. Content van de Site kan ook worden beschermd door auteursrechten die eigendom zijn van Eventbrite en/of derden. Als je delen van de Diensten kopieert, schend je deze patent- en auteursrechten.<br><br>10.5 Gebruik van subdomeinen. Eventbrite kan je het recht verlenen een subdomein binnen de Site te gebruiken (bijv., [sub-domain prefix].eventbrite.com) voor een bepaald evenement. Al deze subdomeinen zijn het exclusieve eigendom van Eventbrite en wij behouden ons het recht voor de vormgeving, het ontwerp, de functionaliteit en alle andere aspecten van dergelijke subdomeinen te bepalen. In het geval Eventbrite je van een subdomein voorziet, is je recht om het subdomein te gebruiken alleen geldig zolang je evenement actief verkocht wordt op de Diensten en je aan de Voorwaarden voldoet, inclusief zonder beperking, deze Servicevoorwaarden. Als Eventbrite je gebruiksrecht voor een subdomein om wat voor reden dan ook beëindigt, zal Eventbrite je een nieuw subdomein geven.</p> <h2 id="06">11-12</h2> <p>11. Licenties en vergunningen die organisatoren moeten verkrijgen<br><br>Als je een Organisator bent, zonder de algemeenheid van eventuele verklaringen of garanties die elders in deze Servicevoorwaarden worden vermeld, te beperken, verklaar en garandeer je ons dat:<br><br>(a) jij en jouw gelieerde ondernemingen voorafgaand aan de start van de ticketverkoop alle toepasselijke licenties, vergunningen en autorisaties (individueel en gezamenlijk, &quot;Licentiëring&quot;) zullen verkrijgen met betrekking tot evenementen die door jou of je gelieerde ondernemingen op de Diensten worden gehost. Licentiëring omvat maar is niet beperkt tot exploitatievergunningen voor onroerend goed en brandveiligheidsvergunningen voor jouw locatie;<br><br>(b) jij en je gelieerde ondernemingen hieraan zullen voldoen en ervoor zullen zorgen dat de locaties voor elk evenement dat door jou of je gelieerde ondernemingen op de Diensten wordt gehost, zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften, regels en verordeningen;<br><br>(c) je alleen vraagt dat Eventbrite tickets aanbiedt voor een evenement nadat je specifieke Licenties voor een dergelijke evenement hebt verkregen, inclusief, maar niet beperkt tot, autorisatie van een staat, provincie, gemeente of andere lokale autoriteit voor het evenement, verkeerskundige autorisaties, inspectierapporten van de brandweer, autorisatie om minderjarigen te ontvangen (indien van toepassing), sanitaire autorisatie (indien van toepassing) en alle andere mogelijke toepasselijke autorisaties; en (d) jij en je gelieerde ondernemingen gedurende de hele termijn van toegang tot de Dienst de van toepassing zijnde Licenties voor de organisator zullen handhaven om tickets voor alle door jou of je gelieerde ondernemingen gehoste evenementen op de Diensten te promoten, produceren, sponsoren, hosten en verkopen<br><br>(d) Zonder de algemeenheid van eventuele vrijwaringen die onder deze Servicevoorwaarden worden vermeld, te beperken, als materiële stimulans voor het feit dat Eventbrite je toegang geeft tot de Diensten evenals toestemming om deze te gebruiken, ga je er daarom hierbij mee akkoord Eventbrite, en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en al zijn en hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen, functionarissen, gelieerden, vertegenwoordigers, aandeelhouders, aannemers, directeuren, agenten, partners en werknemers vrij te stellen van alle schade (directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of anderszins), verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten van elke aard, inclusief, zonder beperking, advocatenhonoraria, bekend of onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze in verband staan met jouw Licentiëring of die van je gelieerde ondernemingen, falen om Licentiëring te verkrijgen of onderhouden, of fouten in het verkrijgen of onderhouden van Licentiëring.<br><br>(e) Zonder je vrijwaringsverplichtingen elders in deze Servicevoorwaarden te beperken, stem je ermee in Eventbrite en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en al zijn en hun functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, licentieverleners, betalingsverwerkingspartners, andere partners en werknemers, te verdedigen, te vrijwaren en te beschermen tegen elke schade (directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade), verlies, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en accountants) als gevolg van Claims die ontstaan door of voortvloeien uit jouw Licentiëring of die van je gelieerde ondernemingen, falen om Licentiëring te verkrijgen of onderhouden, of fouten in het verkrijgen of onderhouden van Licentiëring. Je stemt ermee in bewijs te leveren van Licentiëring en gerelateerde informatie voorafgaand aan het aanbieden van tickets of registraties voor evenementen op de Site en onmiddellijk op het redelijke verzoek van Eventbrite van tijd tot tijd.<br><br>12. Je Rechten om een Kennisgeving wegens Verlies van Auteursrecht in te dienen<br>Als je een auteursrechteigenaar of een agent van een auteursrechthebbende bent en je van mening bent dat content op de Sites inbreuk maakt op je auteursrechten, kun je een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (&quot;DMCA&quot;) door de richtlijnen te volgen die we hebben verstrekt in het eblink{Beleid voor Handelsmerken en Auteursrechten van Eventbrite=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8482} van Eventbrite.</p> <h2 id="07">13-14</h2> <p>13. Scraping of Commercieel Gebruik van Content van de Site is verboden<br><br>De Content van de Site is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Je hebt geen recht om Content van de Site te gebruiken, en gaat akkoord om Content van de Site niet te gebruiken, voor je eigen commerciële doelen. Je hebt geen recht om geautomatiseerde methodes (zoals &#39;scraping&#39;, &#39;crawling&#39; of anderszins) te gebruiken en gaat ermee akkoord om deze niet te gebruiken om gegevens te extraheren van de Site(s).<br><br>14. Toeslagen en Restituties.<br><br>14.1 Toeslagen die we berekenen.<br>Een account maken, een evenement weergeven en gebruik van de Diensten zijn gratis. We brengen echter toeslagen in rekening wanneer je betaalde tickets of registraties verkoopt of koopt. Deze toeslagen kunnen variëren afhankelijk van individuele overeenkomsten tussen Eventbrite en bepaalde Organisators. Organisators bepalen uiteindelijk of ze deze toeslagen doorberekenen naar de Consumenten en weergeven als &quot;Toeslagen&quot; op de toepasselijke evenementpagina, of dat ze deze opnemen in de ticket- of registratieprijs om deze zelf, als Organisator, te betalen uit de bruto-opbrengst van tickets en registratie. De toeslagen die Consumenten in rekening worden gebracht, kunnen bepaalde andere kosten omvatten zoals, zonder beperking, kosten voor faciliteiten, royalty&#39;s, belastingen, verwerkingskosten en uitvoeringskosten. De toeslagen die Consumenten voor een evenement betalen, zijn dus niet altijd dezelfde als de toeslagen die Eventbrite de betreffende Organisator in rekening brengt of de standaardtoeslagen die in de Diensten aan Organisators worden beschreven. Daarnaast zijn bepaalde toeslagen bedoeld om, gemiddeld genomen, bepaalde kosten die Eventbrite heeft gemaakt, te dekken. In sommige gevallen kunnen deze echter een winstelement of een verlieselement omvatten. Eventbrite heeft geen controle over toeslagen die door je bank en/of creditcardmaatschappij in rekening worden gebracht (en kan deze dus ook niet bekendmaken), inclusief toeslagen voor de aankoop van tickets en registraties in buitenlandse valuta of van buitenlandse personen. Controleer voordat je een transactie start bij je bank of creditcardmaatschappij of je alle van toepassing zijnde toeslagen, aanvullende creditcardtoeslagen en wisselkoersen begrijpt.<br><br>14.2 Ticketoverdrachten.<br>Als je evenementtickets die je op Eventbrite hebt gekocht, wilt overdragen, kan Eventbrite je daar in bepaalde gevallen bij helpen. In alle andere gevallen neem je contact op met de Organisator van het evenement om een ticketoverdracht aan te vragen. Als je de Organisator niet kunt bereiken of de Organisator kan de ticketoverdracht niet regelen, eblink{neem je contact met ons op=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/contact-us}.<br><br>14.3 Restituties.<br>Omdat alle transacties tussen een Organisator en zijn respectieve bezoekers verlopen, verzoekt Eventbrite alle bezoekers voor restitutieverzoeken contact op te nemen met de betreffende Organisator van hun evenement. eblink{Hier=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3207} kun je hulp vinden bij restitutie.<br><br>(a) Als je een Consument bent, erken je dat als je een restitutie van je ticket ontvangt, je alle tickets die wij of een Organisator hebben verstrekt, zult weggooien en het (of een kopie ervan) niet zult gebruiken om het evenement bij te wonen. Schending van het voorgaande vormt fraude. Je erkent dat de toepasselijke procedure om de geldigheid van het ticket te controleren, altijd moet worden gevolgd. Eventbrite kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet naleven door Organisatoren van toepasselijke procedures die door de Organisatoren moeten worden toegepast om de geldigheid van tickets te controleren. Eventbrite kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of schade in verband met tickets die zijn voortgekomen uit fraudesituaties en/of voor schade die verband houdt met de aankoop van het ticket via niet-officiële middelen, zoals derden.<br><br>(b) Als je een Organisator bent, erken je dat de toepasselijke procedure om de geldigheid van het ticket te controleren, altijd moet worden gevolgd. Eventbrite kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet naleven door Organisatoren van toepasselijke procedures die door de Organisatoren moeten worden toegepast om de geldigheid van tickets te controleren. Eventbrite kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of schade in verband met tickets die zijn voortgekomen uit fraudesituaties en/of voor schade die verband houdt met de aankoop van het ticket via niet-officiële middelen, zoals derden.</p> <h2 id="08">15-16</h2> <p>15. Je Account bij Eventbrite<br>We kunnen je vragen om een account aan te maken voor toegang tot bepaalde functies of functies van de Diensten. Je gaat ermee akkoord bepaalde regels te volgen wanneer je een account maakt bij Eventbrite of de Diensten gebruikt, waaronder het volgende:</p> <ul><li>Je moet ten minste 18 jaar oud zijn, of de meerderjarigheidsleeftijd bereikt hebben van het land waarin je verblijft, om de Diensten te kunnen gebruiken. Als je 13 jaar of ouder bent, mag je de Diensten alleen gebruiken onder het toezicht van een ouder of wettelijke voogd die je gebruik en/of account beheert. Als je echter jonger bent dan 13, verstrek ons dan geen informatie over jezelf.</li><li>Je gaat ermee akkoord informatie te verstrekken over jezelf die waar, accuraat, actueel en volledig is, of als je de Diensten namens een entiteit gebruikt, over de entiteit (de &quot;Registratiegegevens&quot;). Je gaat er ook mee akkoord de Registratiegegevens bij te werken als deze veranderen.</li><li>Bij een geschil tussen twee of meer personen of entiteiten over accounteigendom, zal Eventbrite als enige oordelen in een dergelijk geschil, en zal de beslissing van Eventbrite (welke beëindiging of opschorting van de account kan omvatten) definitief en bindend zijn voor deze partijen.</li><li>Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, representeer en garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om die entiteit wettelijk te binden en verleen je Eventbrite alle machtigingen en licenties die in deze Voorwaarden zijn opgegeven.</li><li>We kunnen je de mogelijkheid bieden om bepaalde toestemming in je account te implementeren voor derden, inclusief, &quot;subgebruikers&quot;, &quot;subaccounts&quot; of andere accountgebruikers met aanmeldingsgegevens. Als we dit doen, ga je akkoord dat jij volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteit op jouw account (inclusief acties door subgebruikers), zodat jij verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van je wachtwoord en accountdetails. Je gaat er ook mee akkoord dat alle regels die van toepassing zijn op je account, van toepassing zijn op alle derde partijen aan wie je toegang verleent tot je account.</li><li>Je gaat ermee akkoord Eventbrite onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of account, of enig andere beveiligingsinbreuk. Jij bent verantwoordelijk voor (en wij houden jou verantwoordelijk voor) alle activiteiten die plaatsvinden onder je account.</li><li>Je gaat ermee akkoord onze services niet te gebruiken om gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals gezondheidsinformatie (waaronder &quot;beschermde gezondheidsinformatie&quot; zoals gedefinieerd in 45 C.F.R. §160.103), burgerservicenummers, financiële gegevens, nummers van betaalkaarten, rijbewijsnummers en paspoortnummers, tenzij anderszins toegestaan door deze Voorwaarden of Eventbrite schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verzameling hiervan.</li></ul> <p><br>16. Onze Communityrichtlijnen<br>Je stemt ermee in je te houden aan de Eventbrite eblink{Communityrichtlijnen=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=26182} wanneer je onze Diensten gebruikt of oproept. Lees deze aandachtig door, aangezien ze van invloed zijn op wat voor soort content en gedrag op en via de Eventbrite-diensten is toegestaan.</p> <h2 id="09">17-18</h2> <p>17. Jouw Content.<br><br>17.1 Licentie. Eventbrite maakt geen aanspraak op Je Content. Jij bent echter volledig verantwoordelijk voor Je Content. Je verleent Eventbrite hiermee een niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare machtiging en licentie om afgeleide werken van Jouw Content, geheel of gedeeltelijk, te openen, gebruiken, reproduceren, verzenden, aan te passen, wijzigen, uit te voeren, vertonen, distribueren, vertalen, publiceren en maken, in welke media dan ook, voor exploitatie van de Diensten (inclusief de promotie- en marketingdiensten van Eventbrite, mogelijk inclusief zonder beperking, promotie van je evenement op een website van derden), en je ziet hierbij af van alle morele rechten tot gebruik van de naam die je met Jouw Content indient. Eventbrite claimt, niettegenstaande het voorgaande, geen eigendomsrechten, en jij draagt deze niet over, voor Jouw Content en niets in deze Servicevoorwaarden zal enig recht beperken dat jij kunt hebben om Jouw Content buiten de Diensten te gebruiken en benutten.<br><br>17.2 Jouw Verklaringen over Jouw Content. Je verklaart en garandeert dat je alle benodigde rechten, bevoegdheden en machtigingen hebt om de voornoemde licentie te verlenen, en dat Jouw Content in zijn geheel (a) geen inbreuk maakt op rechten van derden, deze niet schendt of wederrechtelijk toeëigent, of anderszins in strijd is met deze rechten; (b) voldoet aan alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen; en (c) deze Voorwaarden niet schendt.<br><br>17.3 Aanvullende Regels over Jouw Content. Jouw Content moet accuraat en waarheidsgetrouw zijn. Eventbrite behoudt zich het recht voor om Jouw Content te allen tijde van de Diensten te verwijderen, als Eventbrite, geheel naar eigen goeddunken, van mening is dat deze de Voorwaarden of onze eblink{Communityrichtlijnen=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=26182} schendt, of om enige andere reden. Eventbrite mag jouw naam en logo (ongeacht of je deze via de Diensten beschikbaar hebt gesteld of niet) gebruiken om jou te kunnen identificeren als bestaande of voormalige klant van Eventbrite, zowel op de Diensten als in marketing-, advertentie- en promotiemateriaal. Bovendien mag Eventbrite jouw Content en accountgegevens behouden en deze ook bekendmaken in geval het op grond van de wet verplicht is of te goeder trouw nodig wordt geacht dat behoud of bekendmaking in redelijkheid noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een dagvaarding; (b) te reageren op beweringen dat bepaalde delen van Jouw Content inbreuk maken op de rechten van derden; (c) de Servicevoorwaarden te handhaven of toe te passen, inclusief zonder beperking, deze Servicevoorwaarden; en/of (d) de rechten, eigendommen en/of persoonlijke veiligheid van Eventbrite, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen, inclusief fraudepreventie. Je erkent dat de technische verwerking en verzending van de Diensten, inclusief jouw Content, verzending via verschillende netwerken kan meebrengen; en/of wijzigingen om te voldoen aan en aangepast te worden aan technische vereisten van netwerken of apparaten waarmee verbinding wordt gemaakt.<br><br>18. Regels voor Gebruik van E-mailtools<br><br>18.1 Eventbrite kan functies en tools beschikbaar stellen die je in staat stellen via e-mail contact op te nemen met je Consumenten, andere gebruikers van de Diensten of derden (de &quot;E-mailtools&quot;). Wanneer je E-mailtools gebruikt, verklaar en erken je dat:<br><br>(a) je het recht en de bevoegdheid hebt om e-mails te verzenden naar de adressen op je lijst met ontvangers en dat dergelijke adressen zijn verzameld overeenkomstig de regels voor e-mailmarketing in het land waar de ontvanger woont;<br><br>(b) je e-mails niet worden verzonden in strijd met enig privacybeleid waaronder de e-mails van de ontvanger zijn verzameld;<br><br>(c) je gebruik van de E-mailtools in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen, inclusief die betreffende spam en e-mail, en inclusief zonder beperking de Amerikaanse CAN-SPAM-wet, de Canadese CASL en de Europese AVG- en e-privacy-richtlijn;<br><br>(d) je de E-mailtools alleen zult gebruiken om een bonafide evenement dat jij op de Diensten hebt weergegeven, te adverteren, promoten en/of beheren;<br><br>(e) je gebruik van de E-mailtools en de content van je e-mails voldoet aan deze Voorwaarden;<br><br>(f) je geen onjuiste of misleidende koppen of bedrieglijke onderwerpregels zult gebruiken in e-mails die met de E-mailtools worden verstuurd;<br><br>(g) je onmiddellijk en in overeenstemming met de instructies zult reageren op elke Consument die Eventbrite je heeft toegestuurd met het verzoek om de e-mailvoorkeuren van die Consument aan te passen;<br><br>(h) je een toegankelijke en onvoorwaardelijke afmeldlink zult verstrekken voor opname in elke e-mail waar deze vereist is, en je geen e-mails zult verzenden naar ontvangers die zich hebben afgemeld voor je verzendlijst.<br><br>18.2 Als je deze regels voor E-mailtools schendt of als jouw gebruik van de E-mailtools resulteert in weigeringspercentages, klachtenvolumes of afmeldaanvragen die de industriestandaarden overschrijden, of als blijkt dat jouw e-mails de Diensten verstoren, kan Eventbrite (zonder beperking van andere juridische of contractuele verhaalmogelijkheden waarover Eventbrite beschikt) jouw toegang tot de E-mailtools beperken of opschorten.</p> <h2 id="10">19-20</h2> <p>19. Mededelingen Mededelingen aan jou worden verzonden via e-mail of gewone post op het adres dat bij Eventbrite bekend is. De Diensten kunnen ook mededelingen verstrekken over wijzigingen van deze Voorwaarden of andere zaken door mededelingen of koppelingen naar mededelingen weer te geven, meestal via de Diensten. Als je contact wilt opnemen met Eventbrite of een mededeling wilt doorgeven, kun je dit doen bij Eventbrite, Inc. Attn: Privacy Officer, 535 Mission Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, VS of via email aan ebmail{legal@eventbrite.com=&gt;mailto:legal@eventbrite.com}.<br><br>20. Aanpassingen aan de Voorwaarden of Diensten Eventbrite behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen (gezamenlijk &quot;Wijzigingen&quot;). Als we van mening zijn dat de Wijzigingen van wezenlijk belang zijn, zullen we je hierover informeren door een (of meer) van de volgende dingen te doen: (a) de wijzigingen via de Diensten publiceren; (b) de &quot;Bijgewerkte&quot; datum bovenaan deze pagina bijwerken; of (c) je een e-mail of bericht sturen over de Wijzigingen. Wijzigingen van wezenlijke aard worden dertig (30) dagen na de datum bij &quot;Laatst bijgewerkt&quot; van kracht of enige andere datum die wordt medegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou. Wijzigingen die nieuwe functies van de Diensten betreffen of die jou geen verdere lasten of verplichtingen opleggen, zijn onmiddellijk van kracht. Jij bent verantwoordelijk voor het beoordelen en bekend worden met eventuele Wijzigingen. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat dergelijke Wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen en de bijgewerkte Voorwaarden. In bepaalde omstandigheden kan Eventbrite een Wijziging van deze Voorwaarden aanvragen die alleen op jou van toepassing is. Dit type Wijziging moet worden uitgevoerd door middel van een schriftelijk of elektronisch document dat door jou en een geautoriseerde functionaris van Eventbrite is ondertekend. Onze producten en diensten zijn constant in ontwikkeling zodat ze nog beter aan de behoeften van onze Gebruikers voldoen. Daarom kunnen we de beschikbaarheid van bepaalde productkenmerken of -functies niet garanderen. Eventbrite behoudt zich het recht voor om een onderdeel van de Diensten of de gehele Dienst te wijzigen, vervangen of beëindigen.</p> <h2 id="11">21-22</h2> <p>21. Toewijzing.<br>Wij kunnen, zonder jouw toestemming of goedkeuring, deze Voorwaarden en onze rechten en plichten volgens deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen aan een dochteronderneming of een andere entiteit in verband met een zakelijke transactie of anderszins.<br><br>22. Gehele Overeenkomst Deze Voorwaarden, tenzij anderszins hierin uiteengezet, omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en Eventbrite en bepalen je gebruik van de Diensten, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, besprekingen of mededelingen tussen jou en Eventbrite over dit onderwerp, met uitzondering van schriftelijke overeenkomsten voor Diensten tussen jou en een geautoriseerde functionaris van Eventbrite betreffende een specifiek evenement of specifieke evenementen.</p> <h2 id="12">23-24</h2> <p>23. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie<br>Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, ongeacht de conflictregels. Deze wetten zijn van toepassing ongeacht waar ter wereld je ook woont. Als je echter buiten de Verenigde Staten woont, heb je mogelijk recht op de bescherming van de verplichte consumentenbeschermingsbepalingen van je lokale wetgeving inzake consumentenbescherming. Eventbrite is gevestigd in San Francisco, Californië, en alle juridische stappen tegen Eventbrite met betrekking tot onze Diensten en die niet worden uitgesloten door de arbitragebepalingen in deze Voorwaarden, moeten worden ingediend en plaatsvinden in San Francisco. Voor alle acties die niet onderhevig zijn aan arbitrage, komen jij en Eventbrite dus overeen om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de federale of nationale rechtbanken (zoals van toepassing) in San Francisco County, Californië.<br><br>24. Feedback<br>We ontvangen graag feedback en moedigen je aan om ons feedback, opmerkingen en suggesties te sturen voor verbeteringen van de Diensten (&quot;Feedback&quot;). Alle feedback die je ons geeft, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrecht van jou beschouwd. Door Feedback aan ons te verstrekken, verleen je ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor elk doel te gebruiken en te publiceren, zonder compensatie aan jou.</p> <h2 id="13">25-26</h2> <p>25. Websites van Derden; Gekoppelde Accounts; Aanbiedingen van Derden<br>De Diensten, of Gebruikers, kunnen links aanbieden naar andere websites of resources op internet. Aangezien Eventbrite geen controle heeft over dergelijke websites en resources, erken je en ga je ermee akkoord dat Eventbrite niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of resources, en de Content, advertenties, aanbiedingen, producten, services of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke websites of resources, of enige schade of verliezen met betrekking tot deze websites of resources, niet onderschrijft en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, zelfs als dergelijke websites gekoppeld zijn aan partners van Eventbrite of serviceproviders van derden. Als je bijvoorbeeld ticketverzekering op Eventbrite hebt gekocht via een derde partij, is je contractuele relatie met de externe ticketverzekeringsaanbieder en niet met Eventbrite.<br><br>26. Aanvullende Bepalingen van diverse Aard<br>Ons onvermogen om een deel van deze Voorwaarden af te dwingen vormt geen afstand van ons recht om dit of enig ander deel van deze Voorwaarden later af te dwingen. Geen enkele mondelinge afstandneming, aanvulling of wijziging van deze Voorwaarden zal van kracht worden. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel worden beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is, en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Kopjes van secties in deze Voorwaarden zijn uitsluitend ter informatie en hebben geen juridisch of contractueel effect. Met deze Voorwaarden wordt er geen onafhankelijk contractant-, agentschap-, partnerschap-, samenwerkingsverband of andere relatie gemaakt. We kunnen onze rechten en plichten onder deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. We kunnen deze Voorwaarden voor jouw gemak in andere talen vertalen. Als er een conflict is tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, heeft de Engelse versie voorrang.</p> <h2 id="14">27</h2> <p>27. Aanvullende Clausules voor Gebruikers op bepaalde Locaties<br>Eventbrite is een wereldwijd bedrijf dat Organisatoren en Consumenten de mogelijkheid biedt om wereldwijd van onze Diensten te profiteren. Om iedere Gebruiker ten volle te laten profiteren van onze Diensten en het toepasselijke recht, kunnen bepaalde aanvullende bepalingen in deze Sectie op jou van toepassing zijn.<br><br>27.1 Gebruikers in Australië. Als je een Gebruiker in Australië bent en een Consument volgens het Australische Consumentenrecht terwijl je de Diensten gebruikt, zijn de volgende Australische Amendementen die eblink{hier=&gt;https://eventbrite.com.au/support/articleredirect?anum=8487} beschikbaar zijn, op jou van toepassing<br><br>.27.2 Gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Als je een Gebruiker in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bent (gezamenlijk de &quot;EU&quot;) en een individu die handelt voor doeleinden die volledig of voornamelijk buiten je handels- of beroepsactiviteiten vallen tijdens het gebruik van de Diensten, zijn de volgende EU-amendementen die eblink{hier=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8504} beschikbaar zijn, op jou van toepassing. Als je een Organisator bent die persoonlijke gegevens van in de EU gevestigde evenementbezoekers verwerkt, ben je een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van je evenementdeelnemers, en treedt Eventbrite op als gegevensverwerker. Met betrekking tot persoonlijke gegevens uit de EU die een Organisator als gegevensbeheerder bezit, is het Addendum voor gegevensverwerking voor Organisatoren dat hier eblink{hier=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41392} beschikbaar is in deze Voorwaarden opgenomen.<br><br>27.3 Gebruikers in Argentinië. Als je een Gebruiker in Argentinië bent, zijn de volgende Argentijnse Amendementen die eblink{hier=&gt;https://eventbrite.com.ar/support/articleredirect?anum=13735} beschikbaar zijn, op jou van toepassing<br><br>.27.4 Gebruikers in Brazilië. Als je een Gebruiker in Brazilië bent, zijn de volgende Braziliaanse Amendementen die eblink{hier=&gt;https://eventbrite.com.br/support/articleredirect?anum=13734} beschikbaar zijn, op jou van toepassing.</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact.